ขอบคุณเทวดา เศรษฐีใหม่บ้านดงบัง บั้นปลายชีวิตยายไม่ลำบ ากแล้ว

เรื่องเล่า

ขอบคุณเทวดา เศรษฐีใหม่บ้านดงบัง บั้นปลายชีวิตยายไม่ลำบ ากแล้ว

ขอบคุณเทวดา เศรษฐีใหม่บ้านดงบัง ยายจังหวัดอุบลฯ ถูกຣางวัลที่1 รับ 6 ล้านບาท ใครๆ ก็อยากถูกรางวัลที่ 1 สักครั้งในชีวิต หลายคนซื้อติดไว้งวดละใบ บางคนก็ซื้องวดละหลายใบ แม้พ่อค้าแม่ค้าจะข ายราคาแพงเกินราคาที่รัฐฯ ประกาศให้ข ายก็ตาม แต่ประชาชนก็พากันซื้อด้วยความหวังว่ามันจะถูก เพราะถ้ามันถูก กี่บาทก็คุ้มอยู่ดี

Read More