ขอบคุณน้ำใจคนไทยบริจาคช่วยมูลนิธิเพื่อนช้าง แค่คนละ 1 บาท 70 ล้านคน

ช่วยเหลือสังคม

ขอบคุณน้ำใจคนไทยบริจาคช่วยมูลนิธิเพื่อนช้าง แค่คนละ 1 บาท 70 ล้านคน

ได้มีการแชร์ข้อความจากช่วยช้างด้วย “โซไรดา ซาลวาลา”จะขอยุติมูลนิธิเพื่อนช้าง” ติดลบมาถึง 11 ปี วอนรัฐช่วยเหลือ ไม่อยากรบกวนประชาชน.. วันนี้กลุ่มประชาชนของพระราชาขอเป็นตัวแทนส่งต่อความดี จะอยู่หรือจะไปขึ้นอยู่กับคนไทยทั้งชาติ แค่ 1 บาท 70 ล้านคน เท่ากับ 70 ล้านบาท ไม่บริจาคก็ช่วยแชร์ได้นะครับ ช่วยช้าง

Read More