ก่อนจะดุด่ า พ่อ-แม่ ลองทบทวนที่เราโตได้เพราะใคร มาอ่านอดีตก ร รม พระพยอม ทำกับพ่อตอนหนุ่มกัน

ข้อคิด

พระพยอมฝากไว้ให้คิด..ลองทบทวนที่เราโตได้เพราะใคร

ธรรมะเตือนสติ มนุษย์ทุ กคนล้วนแล้วแต่เคยทำผิ ดพล าด ดังเรื่องเล่าเรื่องนี้ ขอนำเรื่องราวในอดีตของพระพยอมที่ท่านเคยเล่าไว้เพื่อเตือนสติทุ กคนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณที่เป็นคนให้กำเนิ ดเรามา พระพยอมท่านเคยทำไม่ดีกับพ่อไว้จึงอย ากสอนทุ กคนว่าก่อนจะดุ พ่อ-แม่ หรือทำตัวไม่ดีใส่ ลองทบทวนให้ดีที่เราโตมาได้เพราะใครกันที่เป็นเลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่เล็กจนโต ไปติดตามข้อคิดดีๆ จากพระพยอมกันเลย โยมพ่อของอาตมาเป็นคนขี้เห ล้ า…

Read More