กราบสาธุ พระมหาอารยนันต์ อานันโท เดินธุดงค์ 32 วัน 810 กิโล บอกบุญชาวพุทธ หาทุนสร้างโ บ สถ์

เกษตรน่ารู้

กราบสาธุ พระมหาอารยนันต์ อานันโท เดินธุดงค์ 32 วัน 810 กิโล บอกบุญชาวพุทธ หาทุนสร้างโ บ สถ์

พระมหาอารยนันต์ อานันโท รักษ าการเจ้าอาว าสวัดเขาพระทอง นำคณะออกเดินธุดงค์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อบอกบุญพุทธศ าสนิกช น ช่วยทำบุญสร้างโ บ สถ์ ให้วัด ที่มีอายุถึง800 ปี แต่ไม่มีโบสถ์

Read More