Monday, 17 June 2024

ปตท.ชี้แจงปมลูกค้าโวย ยันผู้ค้าน้ำมันปรับแต่งมาตรวัดเอง “ไม่ได้”

ปตท.ชี้แจงปมลูกค้าโวย ยันผู้ค้าน้ำมันปรับแต่งมาตรวัดเอง “ไม่ได้” : จากที่ก่อนหน้านี้มีคลิปแชร์กันสนั่นโซเชียล เนื่องจากลูกค้าปั๊มน้ำมันชื่อดังแห่งหนึ่งใน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระบุว่า เขาได้เข้าไปเติมน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 บาทในปั๊มน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาแก่งคอย และสังเกตได้ว่าเกจ์วัดน้ำมันรถขึ้นไม่เป็นปกติ ทำให้หลายคนพร้อมใจกันเรียกร้องให้ตรวจสอบ

ล่าสุดบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งในเอกสารชี้แจงระบุยืนยันว่า มาตรวัตรปั๊มน้ำมันทุกแห่งต้องผ่านการตรวจสอบ ซึ่งผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดเองได้ พร้อมกันนี้จะเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

โดย ปตท. ระบุรายละเอียดว่า กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปทางโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ระบุว่ามีลูกค้ามาเดิมน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 บาท ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และรู้สึกว่าเกจ์วัดน้ำมันรถขึ้นไม่เป็นปกติ จึงแจ้งขอให้ทางสถานีบริการตรวจสอบนั้น

จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการที่เกิดเหตุคือ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สระบุรี โดยลูกค้าได้เข้ามาเติมน้ำมัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และรู้สึกว่าเกจ์น้ำมันขึ้นไม่เป็นปกติ จึงขอให้ทางสถานีบริการดำเนินการตรวจสอบตามคลิปที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย โดยเมื่อบีบมือจ่าย 5 ลิตร 2 ครั้ง ได้ปริมาตรน้ำมันขาดไปประมาณ 25-30 มิลลิลิตร (หรือ 0.025 – 0.030 ลิตรต่อปริมาณน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร)

ซึ่งพนักงานหน้าลานได้ชี้แจงว่ายังเป็นไปตามเกณฑ์ใน “คู่มือการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง” ของสำนักงานชั่งตวงวัด ที่กำหนดให้มี “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หรือค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของมาตรวัดนั้น ๆ ในการตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับเชื้อเพลิงปริมาณ 5 ลิตรให้มีความคลาดเคลื่อนบวก/ลบได้ไม่เกิน 50 มิลลิลิตร (หรือ 0.050 ลิตรต่อน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร)

พีพีที สเตชั่น ใคร่ขอชี้แจงว่า มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ โดยที่ผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดเองได้ และสถานีบริการน้ำมันจะต้องดำเนินการตรวจวัดปริมาตรน้ำมัน และนำส่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดเป็นประจำทุกเดือน

โดยผลการตรวจวัดปริมาตรน้ำมันของ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สระบุรี ล่าสุด ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานชั่งตวงวัดกำหนด ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว โดยในวันนี้ (22 ธ.ค.2566) จะประสานงานให้สำนักงานซั่งตวงวัดเข้ามาตรวจสอบและยืนยันว่ามาตรวัดของ พีทีที สเตชั่น เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคต่อไป

ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ยืนยันว่า มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)