Thursday, 22 February 2024

จำได้ไหม ‘ด.ญ.วัลลี’ เด็กยอดกตัญญูในตำนาน ยังมีชี วิ ตอยู่

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2524 หรือเมื่อ 34 ปีที่แล้ว ชื่อของ ‘เด็กหญิงวัลลี’ เป็นที่รู้จักและจำจดของคนทั้งประเทศ จากความกตัญญูที่เธอเลี้ยงดูแม่ ‘นางวิไล ณรงค์เวทย์’

และยายที่ดวงตามื ด สนิ ทช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพียงลำพัง ขณะที่เธออายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ต่อมาครูที่โรงเรียนรู้เรื่องราวของ ‘เด็กหญิงวัลลี’ จึงพยายามหาทางช่วยเธอ เรื่องราวความกตัญญูของเธอแพร่ออกไปจนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำเสนอเรื่องราวชี วิ ตของเธอ

ทำให้สื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจ ‘เด็กหญิงวัลลี’ จึงเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ และหลังจากนั้นเรื่องราวของเธอก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และเขียนเป็นหนังสือออกมา

รวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ มูลนิธิต่าง ๆ หน่วยง าน และอีกมากมาย เรียกได้ว่าเธอเป็น เครื่องหมายสุดยอดความกตัญญู ปี 2524 เลยก็ว่าได้

‘เด็กหญิงวัลลี’ เด็กหญิงสายตาสั้นที่ต้องนั่งอยู่แถวหน้าเสมอเพื่อจะได้มองครูสอนได้ชัดเจน ในตอนพักกลางวันของทุ กวัน จะไม่มีใครเห็น ‘วัลลี’ กินข้าว

และนั่งเล่นกับเพื่อนเหมือนเด็กคนอื่น เพราะเธอต้องวิ่งกลับบ้านระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อไปป้อนข้าวป้อนน้ำแม่ รวมทั้งยายจากนั้นเธอก็ต้องวิ่งกลับไปเรียนในช่วงบ่าย

ทุ กคนสงสัยกับพฤติก ร ร มห ายตัวไปในตอนพักกลางวันของ ‘วัลลี’ วันหนึ่งคุณครูตั ดสินใจติดตามไปดูถึงได้รับรู้ชี วิ ตของเด็กหญิงยอดกตัญญูคนนี้

จากนั้น ครูที่โรงเรียนวัดทรงธรรม ได้ทราบถึงความกตัญญูของ ‘วัลลี’ ครูจึงพยายามช่วยเหลือ และเรื่องราวของเธอ จึงได้ไปปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

และทำให้มีหลายหน่วยง านเข้ามาให้ความช่วยเหลือ พร้อมกับนำเรื่องราวราวของ ‘วัลลี’ ไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์

เรื่อง ‘วัลลี’ ที่ส่งผลให้ ‘สมฤดี นุ่มอำพันธ์’ ผู้รับบทวัลลี โด่งดังและมีง านเข้ามามากมาย และทำให้ ‘วัลลี บุญเส็ง’ ได้รับฉายาว่า ‘วัลลี ยอดกตัญญู’

‘วัลลี’ ได้รับทุนการศึกษา จนสามารถเรียนจบที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แต่เนื่องจากปัญหาสุขภาพของยาย ทำให้ ‘วัลลี’ ตั ดสินใจไม่เรียนต่อที่กรุงเทพมหานคร

แต่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้พบรักกับสามีคนปัจจุบัน ซึ่ง ‘วัลลี’ ยอมรับว่า เธอเองเรียนไม่จบ เนื่องจากต้องเรียนไปด้วย ทำง านไปด้วย

เนื่องจากในตอนนั้นเธอกำลังมีลู ก โดยในเริ่มแรกวัลลีประกอบอาชีพข ายข้าวสาร แล้วจึงหันมาทำอาหารทะเลเมื่อปี 2544 และปัจจุบันเธอมีอายุได้ 54 ปีแล้ว

แอดมินเพจสายบุญ ฝากข้อคิดไว้เตือนใจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอขอบคุณที่มา trustnewspaper.com เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ