Thursday, 22 February 2024

สุดเจ๋ง! นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ครั้งแรกในไทย

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผย ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลมา 6 ปีแล้ว : เรียกได้ว่าความสำเร็จครั้งใหม่เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้มล้างทฤษฎีที่ว่าทรัฟเฟิลจะเจอเฉพาะในเขตหนาว

ดร.นครินทร์ สุวรรณราช นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ที่ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในไทย เล่าว่า

การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลครั้งนี้ เป็นการค้นพบครั้งแรกที่พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนแรกเราไม่ได้เจอทรัฟเฟิลโดยตรงแต่เป็นความบังเอิญ ที่บริเวณรอบๆที่เคยไปเก็บเห็ดทุกครั้ง แต่ครั้งนั้นเราไถลลงไป รองเท้าของดร.จาตุรงค์ เป็นสีน้ำตาลซึ่งตัดกับสีพื้น มันเหมือนกับรากต้นไม้หรือก้อนหิน เราก็พยายามเอื้อมเก็บมา และมีความสงสัยว่ามันคืออะไรจึงหยิบใส่กระเป๋าเสื้อกลับมาด้วย

พอกลับมาถึงห้องแล็บจึงนำมาส่องกล้องจุลทรรศน์จึงเห็นว่าสปอร์มีลักษณะอยู่ในถุงตรงตามกลุ่มของทรัฟเฟิลก็เลยตัดสินใจทำ DNA ในวันนั้นเลย เป็นการศึกษาอัตลักษณ์เพื่อที่จะดูว่าชนิดนั้นมันมีลำดับพันธุกรรมเป็นอย่างไร

การค้นพบครั้งนี้เป็นการล้มล้างทฤษฎีที่ว่าทรัฟเฟิลจะเจอเฉพาะในเขตหนาว แต่บ้านเราเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แรกที่ค้นพบทรัฟเฟิลได้ พอศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์จึงพบว่าโครงสร้างทุกอย่างมันคล้ายคลึงกับทรัฟเฟิล ซึ่งการค้นพบนี้ทำให้มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น นักศึกษาก็ได้มีตัวอย่างศึกษาใหม่

ตอนนี้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลมา 6 ปีแล้ว และทางทีมวิจัยได้ทำการเพาะเลี้ยง โดยข้อมูลทั่วโลกนั้นจะไม่มีข้อมูลเรื่องของการเพาะเลี้ยง มีข้อจำกัดในเรื่องของสารอาหาร ทางทีมวิจัยได้คิดสูตรสร้างสารอาหารที่จะเพาะเลี้ยงเส้นใยให้มันบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการได้สำเร็จ

VDO