ครูพา 2 พี่น้อง มาเก็บของในเพิงพักอาศัย หลังพ่อแม่ นักเรียนจากไป กระ ทัน หัน