Friday, 31 March 2023

เกษตรน่ารู้

สองแม่ลูกน้ำใจงาม ยอมวนรถกลับมาช่วยลุง เดินเท้าหารับจ้ างตั ดอ้อยสภาพอิ ดโ ร ย
อนุโมทนาสาธุเสี่ยใจบุญ นำเสื้อผ้า-ของใช้ กว่า 3,000 ชิ้น แจกชาวบ้าน
อนุโมทนาบุญกับนางเอกสาว “อั้ม พัชราภา” แจกทุนการศึกษากับเด็กๆผู้ย ากไ ร้
อนุโทนาบุญ ยิ่งยง ขอเป็นสะพานบุญสร้างองค์พระปฏิมากร 1.2 ล้านถวายวัด
ชีวิตที่เพียงพอ คุณหนิง “นิรุตติ์” ในสวนทองจันทร์ !!
ขออนุโมทนาบุญคุณ หนึ่ง จักรวาล สร้างโรงครัว ห้องน้ำ ถวายวัดบ้านเกิด
ใครจะดูถู กก็ไม่เจ็ บเท่า “ญาติพี่น้อง” ดูถู กกันเอง
ขอชื่นชม หนุ่มวินน้ำใจงามรับ-ส่ง คนพิก าร คนท้อง พระ คนเ ร่ร่ อน ฟรีตลอดชีวิ ต
คุณตาใจบุญ มอบที่ดินเกือบ 25 ล้าน ให้ชาวบ้านทำมาหากิน
ปลูกมันเทศในกระถาง ประหยัดพื้นที่
เอาบุญมาฝาก จ๊ะ อาร์สยาม ร่วมทำบุญเพื่อสมทบบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดหัวตะพาน
แก้มบุ๋ม เชิญร่วมเป็นสะพานบุญ ซื้อที่ดิน 18 ไร่ ถวายวัด
“โดม ปกรณ์ ลัม” บริจ าคเงิน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
8 สูตรปรุงดิน ปลูกผักอะไรก็งาม
ระบบน้ำหยดเพื่อเกษตร ทำเองได้ช่วยประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้ง
โครงการ ถนนกินได้ ปลูกผักริมทาง หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร
ชื่นชมเด็กหญิง ไม่อายทำกิน ออกช่วยพ่อแม่เลี้ยงวัว แบ่งเบาภาระครอบครัว
ไอเดียสุดเจ๋งปลูกอ้อยเป็นวงกลม เรียงเป็นระเบียบ เก็บเกี่ยวง่าย
แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำหมุนเวียน
คู่มือไร่นาสวนผสมภาคเหนือศูนย์กสิกรรมตำบลพัฒนานิคม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง