Wednesday, 27 September 2023

เกษตรน่ารู้

มหาเศรษฐีชาวอินเดียทุ่ ม 500ล้านบ าท สร้างเจดีย์วิปัสสนาสากลใหญ่ที่สุดในโลก
“จา พนม” ถวาย 7 ล้าน สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดชินวราราม
ขอชื่นชมช่างภาพระดับโลกใช้เวลา 20 ปี ปลูกป่าที่บราซิล 2 ล้านต้น
อู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม ขนข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจ กผู้ย ากจ น แถวบ้านตัวเอง
หนุ่มไทยไอเดียเจ๋ง ส่งออก “ใบขี้เหล็กต้ม” มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
แม่ปล่ อยลูกน้อย 2 คน วั ย 3 ขวบ กับ 6 ขวบ ให้อยู่ตามลำพั ง บางวันห ายข้ามคืน
คนไทยต ก ง านเป็นล้านเพราะ 10 จุดอ่อนนี้ ทุ กข้อแทบปฏิเส ธไม่ได้เลย
ประโยชน์น้ำซาวข้าวที่หลายคนยังไม่รู้
แจกสูตร “น้ำยำเงินแสน” ทำขายรวย
อนุโมทนาบุญ อั้ม-นัท ไ ถ่ชีวิ ตโ ค-กระบือ 32 ตัว
ขอเชิญร่วมบุญสร้าง โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส โคกสี
วัดเพื่อคนย าก รับจัดง านให้ฟ รี โ ล งฟ รี พระส ว ดฟ รี ไม่ขอรับปัจจัยจ ากญๅติโยม
จงเลี้ยงลูกแบบนกอินทรีย์ เพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันและแข็งแรงพอ ที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้
หลวงตา มหาบัว สอนวิธี ทำบุญใหญ่
สละเวลาอ่านสัก 2 นาที เตรียมตัวให้พร้อม อนาคตกำลังไล่ล่าเรา เขียนได้ชัดเจนมาก
สาวน้ำใจงาม ช่วยอุดหนุน แม่ค้านั่งกับพื้นข ายผักในตลาด
คุณตาวัย 80 ปี แบ กเก้าอี้ไม้ เดินข า ยตามถนน หาร ายได้เลี้ ยงชี พ
วิธีทำน้ำยาเร่งราก รากเยอะ ป้องกันรากเน่า โคนเน่า เร่งโต ใบเขียว ทำไว้ใช้เองง่ายๆ
นางเอกสาวใจบุญ “ญาญ่า” สร้างอาคารเรียนให้น้องบนดอย
เพราะความสุขคือการให้ พิมรี่พาย ควั ก 3 แส น พัฒน าสำ นักสงฆ์ ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้
มหาบุญใหญ่ หอบเงิน 2 ล้าน ไ ถ่ชีวิตวัว 106 ตัว