Tuesday, 26 September 2023

ช่วยเหลือสังคม

เส้นด้าย (สอดอ สไตล์) แจ กกล่องปันสุขพร้อมเงิu 500 บ าท จำนวน 1000 กล่อง
ขอบคุณน้ำใจคนไทยบริจาคช่วยมูลนิธิเพื่อนช้าง แค่คนละ 1 บาท 70 ล้านคน
เปิดยอดบริจ าค น้องวิว นร.เรียนดี-ย ากจน หลังไม่เรียนออนไลน์-มีมือถือ 1 เครื่อง
“ดีเจภูมิ” โอนเงิน 1 ล้านบ าท สมทบทุนช่วยค่าก่อสร้างศูนย์พักคอย
ปาน ธนพร ดูแลแม่ติดเตียง 17 ปี รั กษาหมดร่วม 10 ล้าน
หญิงวัย 47 ปี ป่ ว ย ต กง าน ไม่มีเงิน ไม่มีแม้ไฟเสียบออกซิเจน น้อยใจในโ ช คช ะตา
เจ้าคณะอำเภอ สวมชุดป้องกัน ช่วยผู้ป่ ว ย ทั้งวันจนตัวเองเป็นลม ห่วงพระในวัดติ ดเชื้ อ
“มิน พีชญา” ทำมินิมาร์ทเคลื่อนที่ แจ กของให้ประชาชน ที่ได้รับความเดื อดร้ อน
ลุงตาบ อ ด-ป้าป่ วย ขอข้าวคลุ กเกลือจากเพื่อนบ้านประทั งชีวิต เงินเหลือติดตัว 10 บ าท
มอบรถพยาบาลคันใหม่ ทดแทนคันที่เกิดอุบั ติเห ตุ
พระไม่ทิ้งโยม ขอบคุณข้าวใส่บาตรวันนั้น ทำให้พระมีแรงจนถึงวันนี้
ข าดเรียนออนไลน์หลายวัน ครูไปตามที่บ้าน ถึงรู้ความจริง ต้องสลับมือถือให้น้องเรียน
ต่อลมหายใจต่อชีวิต กระแต มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับองค์กรทำดีเพื่อนำช่วยเหลือผู้ป่ ว ย
คุณตาวัย 80ปี เปิดร้านตั ดผม ไม่ได้ ไม่มีร ายได้ ต้องกินข้าวต้ม ผสมน้ำตาลประทังชีวิต
อนุโมทนาบุญ บ๊วยมอบเงิน 1 ล้าน สร้างศูนย์พักคอย ช่วยผู้ป่ วย วัดบัวขวัญ
ธนาคารแจงแล้วเงินลุงห าย 1.5 แสนจากบัญชียังไง เหลือข้าวกินแค่ 3 วัน
จบ ป.4 ก็สำเร็จได้ จ ากเด็กวัด สู่เจ้าของธุรกิจขนมปัง 5 สาขา
สาธุบุญ “เจ๊นก อาหารตามสั่งน้ำใจงามให้คนพิก า ร คนไ ร้บ้านกินฟรี…
เด็กม.1 ทำบายศรีข า ย ส่งตัวเองเรียน หาร ายไ ด้ช่วยครอบครัว
ผู้กองหนุ่ม “ลาออกจากตำรวจ” ทุ่มชีวิต สอนหนังสือให้เด็กยากจนฟรี
2 ตา-ยายใช้ชี วิ ตสุดลำบ าก ต้อง อ ดมื้อกินมื้อ เพิงที่พักถูกฝนถล่มหนั ก