Monday, 29 May 2023

เรื่องราว“นุช ปรียานุช” ในวัย 58 ปี ทิ้ งชีวิตในเมืองกรุง อยู่กับคนรักบนดอย

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

เปิดเรื่องราว “นุช ปรีย านุช” ในวัย 58 ปี ทิ้ งชี วิ ตในเมืองกรุง อยู่กับคนรักบนดอย สำหรับ นุช ปรีย านุช ปานประดับ ภรรย าของ อาตู่ นพพล กับเรื่องราวชี วิ ตที่หันไปอยู่บนดอยกันทั้งคู่

อาตู่ ได้มาเปิด สาเหตุย้ายช่อง บริษัทถึงขั้นวิก ฤ ต ยังได้เผยถึงคู่ชี วิ ตที่อยู่ร่วมทุ กข์ร่วมสุขกันมาตลอดภรรย ามีช่วงเปลี่ยนถ่ายเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะหนั ก ตอนนั้นกับบริษัทหนั กแท บจะล้ ม

อาตู่เผยว่า ตนเกิดมาพ่อแม่เป็นนักแสดงเป็นนักพากย์อยู่ในวงการแล้ว เราเลยรู้จักนักแสดงทั้งหมด รู้จักเหตุการณ์ในวงการทั้งหมด เคยเห็นมาแล้วคนที่อยู่สูงสุดลงมาอยู่ต่ำสุด กับต่ำสุดไปสู่สูงสุดชี วิ ตเข าเป็นยังไง

นอกจานี้ยังเล่าว่า เวลามีปัญหาคนข้างกาย คือ นุช ปรีย านุช ภรรย า ให้กำลังใจยังไงต้องสู้ต้องไปต่อ สองคนช่วยกัน ต่างคนต่างช่วยกันเพราะถ้ามีอะไรกระทบเข้ามาในงานบริษัทหมายถึงกระท บทั้งคู่

นอกจ า กภรรย าของอาตู่จะสู้กับวิก ฤ ติบริษัทแล้ว เข าสู้กับการเจ็ บไ ข้ได้ป่ว ยของเข าทั้งหลาย เข าก็สู้มาเป็นเวลานานหลายปี  โดยล่าสุดนี้ดีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นมาก จ า กที่เคยเดินไม่ได้อยู่ 2 ปี ไปรักษาชี วิ ตต้องอยู่กับรถ จ นกระทั่งเดินได้

แหล่งที่มา : fannews  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments