Friday, 27 January 2023

รั บสมั ค ร คนไทยทำง านบนเรือสำราญสุดหรู ร ายได้เดือนละ 100,000 บ.

28 May 2022
50

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหาง าน ให้การต้อนรับผู้บริหารสายการเดินเรือสำราญ Princess Cruise และ Halland America Line ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการสรรหาพนักง านสัญชาติไทยเข้าประจำการบนเรือสำราญ จำนวนมากกว่า 1,000 อัตรา

เพื่อตอบรับความต้องการการบริการเดินเรือที่กำลังจะเริ่มต้นช่วงกลางปี 2565 โดยบริษัทจัดหาง าน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด ได้แจ้งต่อกรมการจัดหาง านว่ามีความต้องการคนไทยไปทำง านบนเรือสำราญในตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ กุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊ก พนักง านเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักง านบริการห้องพัก พนักง านต้อนรับ ช่างภาพ เวทีแสงสีเสียง เป็นต้น

ระยะเวลาทำง าน

ทำง านบนเรือครั้งละ 9 เดือน

ค่าตอบแทน

ร ายได้เดือนละ 30,000-100,000 บ าทต่อเดือน ตามอัตราค่าจ้ างแต่ละตำแหน่ง ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ

นายจ้างจะออกค่าใช้จ่ ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก และอาหาร ตลอดระยะเวลาการทำง าน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาจบใหม่ ผู้มีประสบการณ์ทำง านบนเรือสำราญ ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาการโรงแรม และคนหาง านที่มีทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่สนใจทำง านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงง านไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหาง าน โทร. 02 245 6712-3

Facebook Comments