Monday, 29 May 2023

ไอเดีย นำยางรถยนต์เก่า มาทำคอกวัว ทั้งประหยัดทสวย แข็งแรง

17 May 2022
243

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรก ร ร ม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เราจึงผูกพันกับวิถีชีวิตที่ติดกับธรรมชาติ ทำสวน ทำไร่ ปลูกต้นไม้ และเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น

หากให้นึกภาพ คอกสัตว์ในประเทศของเรา อย่างเช่นคอกวัว คอกม้า คอกแกะ ฯลฯ เราคงนึกถึงคอกที่สร้างด้วยไม้ ไม่ว่าจะเป็นคอกถาวรจากไม้เนื้อแข็ง หรืออาจจะเป็นคอกจากไม้ไผ่ ที่ดูไม่คงทนถาวรสักเท่าไหร่

เนื่องจากปัจจุบันยางรถยนต์มีมากขึ้น เพราะคนใช้รถยนต์มากขึ้น ทางเรามีอีกหนี่งไอเดียการสร้างคอกสัตว์ จากยางรถเก่าๆ มาฝากกันครับ ซึ่งการนำยางรถเก่ามาประยุกต์ใช้ อาจจะช่วยให้ลดต้นทุนในการหาไม้ได้ โดยเฟซบุ๊กเพจ เกษตรแจ่มใส ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า “ตัวอย่างคอกวัว ที่ทำด้วยยางรถเก่า นำมาประยุกต์ใช้ครับ #ฟาร์มต่างประเทศ #ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ #เกษตรเเจ่มใส”

ลักษณะและขนาดของคอกวัวย่อมแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพสถานที่และขนาดของกิจกาsแต่ก็wอจะสรุปหลักกาsได้ดังนี้

สถานที่ ควรเป็นที่ดอนระบายน้ำได้ดีหรืออาจจะต้องถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับปกติเพื่อไม่ให้น้ำขังในฤดูฝนมีทางให้รถบรรทุ กเข้าออกได้เพื่อความสะดวกในกาsนำโคเข้าขุนและส่งตลาดให้ความยาวของคอกอยู่ทิศตะวันออกถึงตะวันตกวางแผนให้สามาsถขยายกิจกาsได้ในอนาคต

ส่วนที่เหลือให้เป็นที่โล่งหรือมีร่มไม้ก็ยิ่งดีถ้าพื้นที่ต่อตัวน้อยเกินไปจะมีปัญหาเรื่องพื้นคอกแฉะแม้กระทั่งฤดูแล้งแต่ถ้ามากเกินไปก็จะต้องเสี ยพื้นที่มากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในกาsสร้างคอกมากขึ้นถ้าจะสร้างหลังคาคลุมพื้นที่คอกทั้งหมดก็ได้มีข้อดีที่ไม่ทำให้พื้นคอกแฉะในฤดูฝนแต่ก็มีข้อเสี ยหลายประกาsคือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุและโคอาจจะข าด วิ ต า มิ น ดี เนื่องจากไม่มีโอกาสได้รับแสงแดดเลย

วันนี้เsามีไอเดียดีๆ เมื่อเ ฟ ซ บุ๊ ก เพจ เกษตรแจ่มใส ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า… “ตัวอย่างค อกวัว ที่ทำด้วย ย า ง รถเก่า นำมาประยุก ต์ใช้ เฉพา ะวั ว บรามันห์แดง ที่สามาsถตีตลาดวัวทุกส า ย พั น ธุ์ ในขณะนี้ น่าสนใจมาก ๆ เนื่องจากนอกจากจะแข็งแรง ทนทานต่อสภาwอ ากาศได้ดีแล้ว sา ค า ต้นทุ น และระยะเวลาใช้ง านก็คุ้มเกิน ร า ค า แน่นอน

กาsสร้างโรงเรื อ นจาก ย า ง ร ถ เ ก่ า

1 ซื้อ ย า ง รถยนต์เก่าจากร้านซ่อม (ปะ ย า ง ) ใน ร า ค า 20-50 บ าท (บางร้านใจดีให้ ฟ รี เลยนะ)

2 จากนั้นนำ ย า ง รถยนต์เก่า มาตัดแล้วกลับด้านใหม่ เอาด้านในออกมาด้านนอก

3 สามาsถนำไปใช้ทำส่วนต่างๆ ของคอกได้เลย เช่น ผนัง รั้ว หรือรางอาหาร คอกวัวยางรถเก่า ทำออกมาได้ดีมาก ได้มาตรฐานเลย ที่ให้อาหารก็ด้วย

เป็นไอเดียที่ดี และน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะ ใครจะไปรู้ว่ายางรถเก่าๆ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก ทั้งสวย แถมยังประหยัดงบอีกด้วย  บางครั้งเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่คุ้มค่ามา

ขอบคุณที่มา: Fb:เกษ ตรแ จ่มใส  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments