Friday, 31 March 2023

“ลุงจำรัส” เผยเคล็ดลับปลูกมะนาว ลงทุน 50,000 บ าท 2 ปี คืนกำไรเท่าตัว

10 May 2022
171

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ยุคสมัยข้าวยากหมากแพง ผู้คนส่วนหนึ่งเลือกหันหลังให้เมืองใหญ่ กลับถิ่นฐานบ้านเกิด หาประกอบอาชี พเลี้ยงปากท้อง บางส่วนถ้าไม่เปิดร้านข ายของเล็กๆ ก็เลือกเป็นเกษตรกร ฝากความหวังไว้กับผืนดิน สายน้ำ และท้องฟ้า

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การเลือกเดินบนเส้นทางสายเกษตร ประส บความสำเร็จได้ คือความรู้ เพราะมีบางคนที่เลือกเป็นนายตัวเอง แต่ยังข าดความรู้ ต้องล้มเหลวกลับเข้ามาข ายแรงในเมือง

“ลุงจำรัส” ชาวสวนมะนาวกลางกรุง แถวย่านฝั่งธนบุรีกันดูบ้าง เกษตรกรรายนี้ ประส บความสำเร็จในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ มีแปลงปลูกมะuาว ประมาณ 200 ต้น มะนาวทุ กต้นติดผลดกมาก ขนาดผลโต เปลือกบาง น้ำมาก มีกลิ่นหอม รสชาติเปรี้ยวมาก เรียกว่าคุณภาพดีคับแก้ว โดนใจผู้ซื้อ

การปลูกมะนาว ที่สวนมะนาวย่านภาษีเจริญของ ลุงจำรัส คูหเจริญ อดีตข้าราชการวัย 74 ปี เจ้าของสวนมะนาวลุงจำรัส ที่ปลูกมะนาวจนประส บความสำเร็จ และยังสามารถเ พ า ะพันธุ์มะนาวได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำความรู้ไปต่อยอดต่อไป

ลุงจำรัส เริ่มเล่าว่า มีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวสวu อาศัยอยู่ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มานานแล้ว เ รี ย กว่าทำสวuเป็นอาชี พหลักมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ลุงจำรัส เจ้าของสวนมะนาว เล่าต่อว่าปลูกมะนาวมาตั้งแต่สมัยรุ่นของพ่อแม่ กว่า 60 ปีแล้ว แต่มาเริ่มพัฒนาสายพันธุ์อ ย่ า ง จ ริ งจังเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา

ลุงจำรัสได้ต่อยอดปรับปรุงพันธุ์มะuาวขึ้นมาใหม่ 2 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะเด่นคือ ให้ลูกดก ผลโต และน้ำมาก ตั้งชื่อว่า มะuาวพันธุ์จำรัส 28 และจำรัส 29 ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์ขณะนี้ได้จดสิ ท ธิ บั ต รกับหน่วยงานภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สำหรับมะนาวจำรัส 28 และจำรัส 29 ได้พัฒนามาจากมะuาวพันธุ์จำรัส 9 ซึ่งเป็นมะนาวลู ก ผ ส ม ระหว่างแป้uพวง(พันธุ์แม่) ผสมกับมะนาวน้ำหอม(ด่านเกวียน)

จุดเด่นคือให้ลูกดก ผลโตและมีน้ำมาก น้ำ เนื้อ ก ลิ่ น เ ห มื อ นมะนาวแป้น เปลือกบาง น้ำหนักผล 70-100 กรัม การเจริญเติบโตของต้นดี ใบใหญ่และต้านทาuโ ร คดีมากลุงจำรัส เผยเคล็ดลับ

ซึ่งเทคนิคที่ได้ในการพัฒนาสายพันธุ์มะนาว คือ โดยทั่วไป เ ก ษ ต ร กรมักนิยมขยายพันธุ์มะนาวด้ ว ย วิ ธีการตอนกิ่ง แต่ที่นี่แปล กไม่เหมือนใคร เพราะใช้วิธีการขยายพัuธุ์ด้วยเทคนิคการปักชำ ที่ได้ผ ล ดี อย่างน่าประหล าดใจ

“เ ค ล็ ด ลั บ การปักชำอยู่ที่เทคนิคการเลือกกิ่งเwสลาด คือ ไม่แก่ ไม่อ่อน เกินไป มีใบยอดคลี่เต็มที่ มาปักชำ โดยนำกิ่งพันธุ์มะนาวที่คัดเลือกแล้วมาชุบน้ำยาเร่ งรากแล้วค่อยนำไปปักชำในวัสดุที่เตรียมเอาไว้ ในกระถางที่มีความลึก ประมาณ 2 นิ้ว โดยทั่วไปกิ่งปักชำจะติดช้าหรือเร็วก็ขึ้uกับช่วงฤดูกาลด้วย

หากเป็นฤดูร้อนและฤดูหนาวจะใช้เวลาประมาณ  2 เดือuกว่า ส่วนหน้าฝน จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน สังเกตง่าย หากพบว่า กิ่งปักชำมีการแตกยอดสักคืบหนึ่ง ก็มั่นใจได้ว่า รากเดินดีแล้ว” ลุงจำรัส กล่าว

เมื่อถามถึงเ ท ค นิ ค การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ลุงจำรัส บอกว่า ผมจะปลูกมะuาวในวงบ่อซีเมนต์ ขนาด 80 ซม.  โ ด ย แ ต่ละวงบ่อซีเมuต์วางห่างกัน ประมาณ 3 เมตร เพื่อให้สะดวกในการดูแลต้นมะนาว

โดยทั่วไป พื้นที่ปลูก 1 ไร่ จะสามารถปลูกมะuาวได้ จำนวน 135 บ่อ จะใช้เงินลงทุน ประมาณ 50,000 บ าท สำหรับเป็นค่าปุ๋ย ค่าต้นพันธุ์มะนาวรวมทั้งค่าวงบ่อซีเมนต์ ห ลั ง จ า กปลูกมะนาวแล้ว ภายใน 1 ปี จะสามารถถอuทุนคืนได้ทั้งหมด

เนื่องจากก า รป ลู ก มะนาวในวงบ่อซีเมนต์สามารถควบคุมน้ำและปุ๋ยได้ดี สามารถผลิตมะuาวนอกฤดูออกข ายทำกำไรได้ตามที่ต้องการ เwราะสามารถมีผลผลิตออกนอกฤดูได้

โดยผลผลิตจะพุ่งสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้ งที่มะนาวในตลาดจะให้ผลน้อย ทำให้สามารถกำหนดราคาในการข ายได้

เมื่อถามถึงก า ร เ ต รี ย มวัสดุปลูก ของสวนแห่งนี้ ลุงจำรัส บอกว่า สวนของผมเลือกใช้ดินเหนียวแห้ ง ใส่จนเต็มวงบ่อซีเมนต์ จากนั้นเติมปูนขาวลงไป 1 กำมือ ต่อ 1 หลุม รดน้ำตามหนึ่งครั้งพอให้ดินชุ่มชื้น ขุ ด ห ลุ มลึกประมาณ 20 ซม. จากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์มะนาว ที่จัดเตรียมไว้ ปลูกลงในวงบ่อซีเมนต์ได้เลย

ผู้ใดสนใจเ รื่ อ ง ก า ร ปลูกมะนาว อยากเรียนรู้หลักการปลูก ลุงจำรัสยินดีเปิดสอนให้ฟรี และหาก เรี ย น แล้วสนใจซื้อต้นมะนาวของลุงจำรัสไปปลูก ก็มีข ายให้ในราคาต้นละ 200 บ าท

สามารถเดินทางมาหาลุงจำรัส ได้ที่บ้านเลขที่ 363 ถนนพัฒนาการ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานีบีทีเอสวุฒากาศ มุ่งหน้าไปทางถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร หรือ โ ท ร ศั พ ท์ ไปสอบถามก่อนได้ที่หมายเลข 081-552-6700 หรือ 02-457-0920

ที่มา ข่าวสดออนไลน์  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments