ยุคในน้ำมันแพ งชาวนา จ.ยโสธร ใช้ค ว ายไ ถ น าลดต้นทุน สืบสานวิถีของเกษตรก ร ร มดั้งเดิม

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ชาวนาที่บ้านหนองคู ตำบลหนองคู จ.ยโสธร พบชาวนาหนึ่งครอบครัวยังยึดอาชี พการทำนาแบบดั้งเดิม ใช้ค ว ายไ ถ น าและคราดนาแบบโบราณ เผยทำมานานกว่า 10 ปี ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงแถมยังได้มูลมาทำปุ๋ยคอกด้วย

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลังพบว่ายังมีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งที่ยังคงยึดอาชี พการทำนาแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนี้ โดยใช้ค ว ายในการไถนาและคราดนาแบบโบราณ ซึ่งค ว ายที่นำมาใช้ไถนาก็จะเป็นค ว ายของตนเองที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์แล้วส่งข ายเป็นรายได้ และอีกบางตัวก็จะนำไปฝึกให้ไถนาได้ เพื่อจะได้นำไปเป็นแรงงานในการไถนาปักดำต้นข้าว เลี้ยงชี พสมาชิกในครอบครัวเรื่อยมากว่า 10 ปีแล้ว

การใช้ค ว ายไ ถ น านอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาการทำนาแบบโบราณ เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักอาชี พชาวนาแล้ว ยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการทำนาในแต่ละปี ไม่สิ้ นเปลืองเงินในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมใส่รถไถนาเหมือนกับคนอื่น และมูลสัตว์จากการเลี้ยงค ว ายก็จะนำไปใส่นาข้าวให้เป็นปุ๋ยได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายทักษิณ พลไชย อายุ 52 ปี กล่าวว่า หมู่ 1 บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ชาวนาที่ใช้ค ว ายไ ถ น า กล่าวกว่า ตนมีที่นาอยู่ทั้งหมด จำนวน 6 ไร่ และจะใช้ค ว ายไ ถ น าเพื่อปักดำนาเป็นประจำทุกปีมานานกว่า 10 ปี แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการทำนาไม่ต้องสิ้ นเปลืองค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมรถไถนาเหมือนกับคนอื่น และตนยังเน้นการทำนาอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลค ว ายที่เลี้ยงเอาไว้ในการปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพ งอีกด้วย

ชาวนาบ้านหนองคู กล่าวต่อว่า ขณะนี้ เลี้ยงค ว ายเอาไว้ทั้งหมด จำนวน 6 ตัว มีค ว ายที่ฝึกให้สามารถไถนาได้ จำนวน 2 ตัว ค ว ายเผือก 1 ตัวและค ว ายดำ 1 ตัว เพื่อจะได้สลับเปลี่ยนกันในการไถนาในแต่ละวัน ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์เพื่อส่งข ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้ตนมีค ว ายที่ไถนาได้อยู่หลายตัวแต่มีคนสนใจอยากได้ จึงข ายไปตัวล่าสุดข ายไปในราคา 190,000 บ าท

และค ว ายเผือกตัวที่ไถนาอยู่นี้ตนซื้อมาในราคา 70,000 บ าท เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบันอายุ 4 ปี และมีคนสนใจอยากได้หลายคนแต่ตนไม่ข ายเพราะต้องการเก็บเอาไว้ใช้ไถนาเลี้ยงชี พตนเองต่อไป เพราะค ว ายเผือกตัวนี้ไถนาได้ ใจเย็นไม่ดื้อรั้นสอนง่ายและขยันในการไถนา.

ขอขอบคุณที่มา thairath.co.th  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments

About เพจ สายบุญ

View all posts by เพจ สายบุญ →

Leave a Reply

Your email address will not be published.