Thursday, 9 February 2023

สู ต รมะนาวติดผลดี ลูกด ก เก็บไม่ทัน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

มะนาวนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอ ย่ างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ฤดูกาลของมะนาวโดยปกติจะออ กมากในช่วงฤดูฝน แต่ในฤดูแล้งผู้บริโภคต้องประส บกับปัญหามะนาวมีร า ค าแพง

ตลาดเปลี่ยนจากข า ยเป็นกองมาข า ยเป็นลูก ลูกละ 3 บ าท ถึง 10 บ าท มะนาวกลับมาเป็นพืชทำเ งิ นของเกษตรกรชาวสวน มะนาวที่รู้เ ท ค นิ ค หรือวิ ธีการบังคับมะนาวให้ออ กนอ กฤดูได้

วันนี้เรามีเ ท ค นิ คดีๆมาฝากให้เพื่อนๆที่ปลูกมะนาว ให้มะนาวให้ติดลูกและผลด ก จนเก็บไม่ทันเลยค่ะ โดยสู ต รนี้ได้รับการเ ผ ยแ พ ร่มาจาก คุณแม่ก้อยจาก ช่องPlayground KIDS channel ค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ

ไข่ไก่ 1 ฟอง

น้ำซาวข้าว 1 ลิ ต ร

ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ

น มจืด 1 ก ล่ อ ง

เ ค รื่ อ งดื่ มชูกำลังยี่ห้ อใดก็ได้ 1 ฝา

เกลือ 1 ช้อนชา

วิ ธีการทำ

1. ขั้ น ต อ นแรกให้ตีไข่ ให้ไข่แดงและไข่ขาวเป็นเนื้อเดียว พร้อมขยำเปลือ กไข่ใส่ลงไปด้วย

2. แล้วใส่เกลือ ผงชูรส เ ค รื่ อ ง ดื่ มชูกำลัง และน มจืด ต ามลงไปเลย

3. ขั้ น ต อ นต่อมา ให้ละล า ยกะปิกับน้ำร้อน เ ล็ ก น้ อ ย แล้วเทผสมต ามลงไป

4. นำส่วนผสมทั้งหมด มาเทผสมกับน้ำชาวข้าว แล้วผสมกับน้ำเปล่าสะอาด 20 ลิตร คนส่วนผสมทุกอ ย่ างให้เข้ากัน เพียงเท่านี้ ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ

วิ ธีการนำไปใช้

กรอ กใส่ขวดสเปรย์ฉีดต ามยอ ด ใบ หรือจะใช้รดตรงดินโคนต้น มะนาวเลย ก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะ ระยะเวลาในการใช้ 7 วัน/ครั้ง จะช่วยเร่งการออ กดอ ก ออ กผลของต้น มะนาวได้ดีเลยเดียวค่ะ เป็นสู ต รที่ทำง่ายมากๆและใช้วัตถุดิบ ในครัวเรือนไม่ต้องหาซื้ อให้ลำบากลยใช่ไหมล่ะคะ อ ย่ าลืมทดลองทำกันดูนะคะ

ที่มา คุณแม่ก้อยจากช่องPlayground KIDS channel poobpub เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments