ทำบุญ

9 สิ่งถ้าเลี่ยงได้ไม่ควรเก็บไว้ในรถ โดยเฉพาะเมื่อจอดรถกลางแดด

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

รถซื้อมาไม่ได้ราคาบ าทสองบ าท แต่ว่ารถนั้นก็ถูกออกแบบมาให้ทนแดดทนฝนอยู่พอสมควรนะคะ กับราคาหลักแสนบ าท แต่พบว่าในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจอดรถสุดที่รักทิ้งไว้กลางแดดเป็นประจำ ซึ่งความร้อนภายในรถที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลให้สิ่งของบ างอย่างเกิดความเสียหาย จ นทำให้รถเสียหายต ามไปด้วยได้

ปกติแล้ว หากจอดรถกลางแดดในวันที่มีอุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส ภายในรถอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียสในเวลาไม่ถึงชั่วโมง แต่หากเป็นวันที่อากาศร้อนจัดทะลุ 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในรถอาจสูงถึง 60 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

จึงขอแนะนำ 9 ไอเท็มที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถขณะจอดกลางแดด เพื่อป้องกันไม่ให้รถเกิดความเสียหาย จะมีอะไรบ้าง

1 ไฟแช็คและอุปกรณ์จุดไฟทุกชนิด

ไฟแช็คสามารถเกิดการ ร ะ เ บิ ด ได้หากถูกแสงแดดกระทบเป็นเวลานานนะคะ ซึ่งแม้ว่าแรง ร ะ เ บิ ด จะไม่สูงมาก แต่ก็พอจะทำให้กระจกหน้าแตกร้าวได้ หากถูกวางทิ้งไว้เหนือคอนโซล เนื่องจ า กความดันข้างในของไ ฟแช็กจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า และเมื่อหลอดไ ฟแช็กท นต่อแรงดันไ ม่ได้ก็จะแต กนะคะ และทำให้แ ก๊สกระจายอยู่ภายในรถ รวมถึงมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้อีกด้วย

2 กระป๋องสเปรย์และแก๊สกระป๋อง

เป็นเพราะว่าภายในกระป๋องสเปรย์นั้น มีแก๊ สอัดอยู่ภายใต้ความดันในกระป๋อง และเมื่อกระป๋องสเปรย์เจอกับความร้อ นสูง จึงทำให้เกิดการขย ายตัวของแรงดันในกระป๋องค่ะ

แรงดันในกระป๋องสเปรย์จะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับความร้อนสูงเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ด ขึ้นได้ ซึ่งนอกจ า กจะมีแรงดันมากพอที่จะทำให้กระจกแตกได้ทั้งบ านแล้วนะคะ ส า ร เ ค มี ภายในกระป๋องยังกระจายไปทั่วทั้งรถ จ นทำให้เกิดความเสียหาย ย ากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาใหม่ปิ๊งเหมือนเดิม

3 แบตเตอรี่สำรอง

สำหรับอุปกรณ์แบตเตอรี่ก็เช่นกัน เนื่องจ า กของพวกนี้จะเป็นโลหะที่สามารถนำความร้ อนได้ หากนำไปชาร์จไว้บนรถนะคะ และจอดรถต ากแดดไว้ในที่ความร้อ นสูงเป็นเวลานาน ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี ยห ายได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อความปล อด ภั ย ควรระมั ดระวั งในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ และควรเก็บลงทุกครั้งที่ลงจ า กรถ

4 โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

นอกจ า กความร้อนอาจทำให้วงจรภายในโทรศัพท์เกิดความเสียหายได้แล้้วนั้น แบตเตอรี่ในโทรศัพท์อาจเกิดการ ร ะ เ บิ ด ได้เช่นกัน โดยเฉพาะโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานทิ้งไว้นะคะ อาจมีการส่งข้อมูลแบบ Background Data ที่ทำให้ความร้อนโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการ ร ะ เ บิ ด มากขึ้นได้อีก

5 แผ่นย างกันลื่น

แผ่นย างกันลื่นสำหรับวางโทรศัพท์ ที่มักวางไว้เหนือแผงคอนโซล แม้ว่าจะไม่เกิดการ ร ะ เ บิ ด เหมือนข้ออื่นๆที่ผ่านมานะคะ แต่อาจละลายติดไปกับคอนโซลได้หากได้รับความร้อนเป็นเวลานาน

6 ย างลบ

ก็คงมีไม่มากเท่าไหร่คนที่พกย างลบ หรืออะไรก็ต ามที่ทำมาจ า กย างลบที่สามารถละลายได้เมื่อเจอความร้อน ควรเอาออกไปจ า กรถเลย อย่าปล่อยเอาไว้เพราะพอเจอแดดร้อน ๆ ก็จะละลายเยิ้ม กัดเอาส่วนต่าง ๆ ในรถให้ละลายต ามไป ทิ้งร่องรอยและคราบฝังแน่นจัดการย ากเอาไว้ให้เจ็บใจเลยทีเดียวค่ะ

7 ขวดน้ำพลาสติก

มักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ เวลาขึ้นรถ แล้วจะมีขวดน้ำพลาสติกติดรถไว้ แต่รู้ไหมว่า การวางขวดน้ำพลาสติกไว้บนรถนั้น เป็นสิ่งที่ไ ม่ควรทำ

หากวางขวดน้ำไว้ในรถที่บังเอิญไปเจอจุดหักเหของแสงเข้า งานนี้ล่ะงานเข้าเลยเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนสูง ทำให้ ติ ด ไ ฟ ซึ่งอันตรายอย่างมากเ สี่ ย งทำให้ไ ฟ ไ ห ม้รถทั้งคันได้เพราะน้ำขวดเดียวเลย ค่ะ แต่หากจำเป็นต้องเก็บก็ควรจะเก็บให้พ้นจ า กแสงแดด

8 น้ำแข็งแห้งทุกชนิด

ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยที่เราจะได้นำน้ำแข็งแห้งติดขึ้นรถมาด้วยนะคะ แต่หากเราต้องไปซื้อของ หรือไอศกรีมที่มีน้ำแข็งแห้งติดมาบนรถ ก็อาจจะทำให้เกิดเห ตุไ ม่คาดคิดได้

มันก็จะเป็นอีกหนึ่งของที่คนไม่ค่อยจะพกกันหรอก แต่ถ้าหากมีวันไหนที่คุณบังเอิญซื้อไอศกรีมแล้วได้น้ำแข็งแห้งมาก็พอจอดรถอย่าลืมเอาลงไปด้วย เพราะหากเอาไว้ในนั้นก็จะทำให้มี ค า บ อ ร์ ไ ดอ อ ก ไ ซ ด์ กระจายทั่วรถเลย ซึ่งถ้าถืออยู่ในรถนาน ๆ จะทำให้หมดสติไปเฉย ๆ เลย อั น ต ร า ย มาก ๆ ถ้าจะให้ดีอย่าเอาเข้ามาในรถเลย

9 การบูรและเครื่องหอมระเหย

หลายคนนิยมนำการบูรห้อยติดรถไว้ เพื่อไว้ดั บกลิ่ นบนรถ แต่รู้ไหมว่า จริงๆ แล้วการบูรไ ม่ควรเอาไว้บนรถนะคะ เพราะการบูรนั้นจะระเหยออกมาเป็นไอ และจะไปต กค้ างต ามท่อแอร์ เมื่อคนสูดดมเข้าไปมากๆ ก็จะมีอาการมึนงง และทำให้การขับขี่รถยนต์มีความปลอดภั ยน้อยลง เพื่อความปลอ ดภั ยจึงไ ม่ควรนำการบูรมาไว้บนรถ

ดังนั้น เวลาที่จะจอดรถไว้กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ ก็ควรจะตรวจสอบสิ่งของภายในรถว่ามีอะไรที่อาจทำให้เกิดเห ตุไ ม่คาดคิดได้บ้าง เพื่อที่เราจะได้ระวังตัว และควรเก็บลงรถทุกครั้งเสมอนะคะ เพื่อความปล อดภั ยต่อทรัพย์สินและชี วิ ตของเราทุกคน

ทางที่ดีหากจำเป็นต้องเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้บนรถ ก็ควรเก็บไว้ในจุดที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะ เช่น กล่องเก็บของคอนโซลหน้า, ใต้เบ าะที่นั่ง ฯลฯ จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้

ขอบคุณข้อมูลดีๆ บ างส่วนจ า ก ชัวร์ก่อนแชร์, ศ.ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *