Sunday, 28 May 2023

เกาหลีใต้รั บสมั ค รแร ง ง านไทย 6000 คน ไม่จำกัดวุฒิ

28 Mar 2022
173

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

โอกาสดีๆ ไม่ได้มีมาบ่อยๆ ใครที่มองหาง านทำที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย

ตอนนี้กรมการจัดหาง าน กระทรวงแร ง ง าน เปิดรั บสมั ค รผู้ที่สนใจทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำง าน เพื่อไปทำง านที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนกว่า 6,000 คน โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ง านที่เปิดรับไปทำมี 2 สายง าน

อุตสาหกรรมการผลิต 5,671 คน เปิดรั บสมั ค ร 24 -28 มีนาคม 2565

เกษตรและปศุสัตว์ 342 คน เปิดรั บสมั ค ร 20 – 22 เมษายน 2565

เว็บไซต์ลงทะเบียนสมัครสอบ: https://toea.doe.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://toea.doe.go.th/…/user…/UM-Register_Korea_001.pdf

หรือสอบถามตามหน่วยง านที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารแร ง ง านไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหาง าน โทร. 0 2245 9429 / 0 2245 6716

สำนักง านจัดหาง านกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักง านจัดหาง านจังหวัดทุ กจังหวัด

สายด่วนกระทรวงแร ง ง าน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหาง าน

สายด่วนกรมการจัดหาง าน โทร. 1694

ขอให้ทุ กท่านโชคดีได้ง านตามที่หวังกันด้วยนะฮะ

ขอขอบคุณที่มา  #เหมียวเลเซอร์ CatDumb  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments