Monday, 25 September 2023

ลู ก หล อ กให้ข าຢที่นาแล้วห อ บเงิuห นี ทิ้ งแม่ให้อยู่ลำพั ง ยายเผยมีลู กทั้งหมด 7 คน

25 Mar 2022
158

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

เป็นเรื่องราวที่น่าเศ ร้ าใจ เวลาที่เห็นข่าวผู้สูงอายุในวัยชราถู กทิ้ งให้ใช้ชีวิ ตลำบ ากเพี ยง ลำพั ง ลู กที่เลี้ยงมาจนเติบใหญ่ก็ไปมีครอบครัวกันหม ด ไม่มีเวลากลับมาดูแลพ่อแม่เลย ต้องหาเช้ากินค่ำ อยู่กระท่ อ มผุพั งเช่นเดียวครอบครัวคุณยายท่านหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี

นางหลอด ทองอ่อน อายุ 73 ปี อาศัยอยู่ในสภ า พบ้านท รุ ดโท รมมาก เป็นบ้านไม้ต่อเติมเก่าๆ กลางป่าหญ้าร กทึบ ห่างกันพบสภาพเครื่องทำครัวติดกับห้องน้ำในพื้นที่เล็กน้อย ไม่กี่ตารางเมตรซึ่งเป็นมรดกชิ้ นสุดท้ ายที่มีอยู่ยายหลอด เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาฟังว่า เดิมทีตนเองมีลู กด้วยกันทั้งหมด 7 คนสามีตนเ สี ยชี วิ ตไปนานแล้ว

ส่วนลู กต่างคนต่างไปมีครอบครัวและแย กย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกันหม ด ลู กบางคนมาห ล อ กให้ตน ข ายที่นาที่ตนมีอยู่แล้วบอกว่าจะนำเงิ นที่ข า ยนาได้มาสร้างบ้านให้แม่หลังใหม่ๆความหวังแม่ก็เริ่มจะมองเห็นช่อง

ทางหวังให้ลู กดูแลบั้ นปลายชีวิ ต สุดท้ายผู้เป็นลู กแท้ๆกลับตั ดความหวังมารดาตนไร้วี่แว ว ห อ บเงิ นเข้ากลีบเมฆ ลำพั งตอนนี้อาศัยบ้านหลังนี้อยู่กับหลานเพียงลำพั ง 2 คน เวลาฝนต กน้ำจากหลังคาก็ไหลลงมาทำให้เปียกจนตนเองไม่ได้หลับนอน ชาวบ้านระแว กใกล้เคียงเห็นแล้วส งส าร จึงพากันมาสร้างเพิงพักให้อยู่ใหม่อีกหลังไว้พอห ล บแด ดห ล บฝน

ตอนนี้ยายหลอดก็อายุมากแล้วไปรับจ้ าง ง านก็ไม่ไหว จึงอย ากให้ลู กทั้ง 7 คน ได้มาเหลียวแลบ้างก่อนสิ้ นใจ ให้แม่ได้เห็นหน้าลู กๆ แม่คิดถึงลู กๆ ลู กไปอยู่ไหนกัน แม่ไม่ไหวแล้ว

นางหลอดกล่าวและที่นางหลอดอยู่ได้ทุ กวันนี้ ก็มีแต่เพื่อนบ้านที่คอยหยิบยื่นให้เล็กๆน้อยพอประทั งชีวิ ตไปในแต่ละวัน แต่ก็ยังข าดสภาพคล่องหลายอย่าง เช่น ข้าวสาร อาหาร

ของใช้ในชีวิ ตประจำวันเพราะจะไปรั บจ้ า งทั่วไปไม่ไหวแล้ว เรี่ยวแรงไม่มีมิหนำซ้ำ เป็นบ า ดแ ผ ลที่ขา เพราะเคยไปรับจ้ างฉีดยากำจั ดแม ล งมาก่อนเพื่อนำเงิ น มาประทั งชีวิ ต จึงมีผลกับ เป็นแ ผ ล เล็ กอยู่แล้วจนกลายเป็นแ ผ ลใหญ่

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : thaimtv.com เรียบเรียงข้อมูลโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments