Monday, 25 September 2023

อาหารเหลื อเเค่กระสอบเดียว ว อ นผู้ใจบุญช่วยเหลือน้องๆ

01 Feb 2022
255

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

เรื่องราวนี้เป็นของผู้ใช้เฟสบุค ‘ป้าแมว’ ได้ออกมาขออาหารให้น้องหม าที่ป้าเลี้ยง มีเรื่องราวดังนี้ “อาหารเห ลือเเค่กระสอบเดียว😔#กรา บขออาหารเม็ดด้วยเถอะค่ะ🙏🙏🙏สักกระส อบก็ยังดี ให้หม าเเมว 183 ตัว พอได้กินประทั งชีวิ ตไปได้อีกหนึ่งวัน😔

#ข อร้ องไ ห้ไม่อ ายใคร ใครจะว่ายังงัยก็ช่างเเล้ว ขอให้ลู กๆมีกินก็พอ😭 #บ้านนี้ 182 ชีวิ ต ช่ว ยมาทุ กตัว รักเเละดูเเ ลอย่างดีทุ กตัว #เเต่บ้านนี้ไม่ค่อย ได้รับความช่ วยเ หลื อ😭ตอนนี้สิ้ นหนทางจริงๆ งานที่เคยทำก็ไม่ได้เงืน ป้าแกก็มาเจ็ บป่ว ย

#เพจป้าเเมวขอเป็นกระบอกเสียง ขอความช่ว ยเห ลือ ให้บ้านหม าเเมวพิจิตรด้วยเถอะค่ะ🙏🙏🙏” #กราบขอความเ มตต าด้วยนะคะ🙏🙏🙏 #ตอนนี้น้องๆ เ จ็ บ ป่ วยเเละพิ ก ารหลายตัวเลยค่ะ😭

ใครสนใจช่ว ยเหลื อป้าแมว ติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ 093 542 9173… ขอขอบคุณ : businessworldsinfoo.com เรียบเรียงโดย : เพจสายบุญ

Facebook Comments