Sunday, 28 May 2023

มีพายุลู กเห็ บ! ที่”เมืองพะเยา” ขาวโพลนเต็มถนนคล้ายหิมะ

21 Jan 2022
237

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า เกิดพายุลูกเห็ บอย่างหนั ก ในพื้นที่บ้านหนองลาว ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาโดยลูกเห็บที่ต กลงมาคล้ายหิมะ นอกจากนั้นยังส่งผลกระท บทำให้เสาไฟฟ้ากว่า8 ต้น ได้รับความเสี ยห ายล้มลง ต้นไม้หั กโค่ นขวางเส้นทางจราจรจนรถติดยาว

ภาพลูกเห็บที่ต กลงมากระจัดกระจายคล้ายกับหิมะ เป็นภาพที่พายุลูกเห็บเข้าพั ดในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านหนองลาวตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หั กโค่ นขวางเส้นทางจราจรสายพะเยา-ป่าแดดจนทำให้รถติดเป็นระยะยาว นอกจากนั้นยังสร้างความเสี ย ห าย ให้กับเสาไฟฟ้า รวมกว่า 8 ต้นหักโค่นลง จนไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ โดยพายุลูกเห็บที่พัดดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นอย่างรุ นแร งจนทำให้สภาพลูกเห็ บที่ต กลงมาขาวโพลนคล้ายหิมะต ก ซึ่งสร้างความ ตื่นตาให้กับชาวบ้านที่พบเห็น

สำหรับเหตุการณ์ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่ งที่จะดำเนินการเข้าทำการตั ดกิ่งไม้ เพื่อที่จะให้รถที่สัญจรไปมาสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

ขอบคุณ onbnews.today เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments