Tuesday, 7 February 2023

เปิดชีวิต หมวย สุภาภรณ์ ในวันที่ ห นี้สินพันตัวไ ร้ง านไ ร้เงิ น

21 Jan 2022
128

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับ นักแสดงเจ้าบทบ าทที่เคยโด่งดังในอดีต หมวยสุภาภรณ์ วันนี้ชีวิตต กต่ำถึงขีดสุ ด จากชีวิตลูกคุณหนู พ กเงิ นวันหนึ่งเป็นแสนบ าท เป็นดาราดังที่มีแต่คนรุมล้อม ใช้ของแบรนด์เนมหรูหรา กินไ วน์ข วดเป็นล้ าน

จนมาถึงวันที่ครอบครัว แ ต ก แ ย ก พี่น้องแพ แ ต ก โดน โ ก ง แท บหม ดตัวเพราะไปค้ำประกั นคนอื่น จนโดนหมายศ าล  ไม่มีแม้แต่เงิ นจะจ่ ายค่าเช่าบ้าน ค้ างค่าเช่าหลายเดือนจนไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะไล่ออกวันไหน ต้องติ ดเงินหมอที่รักษา ไพ-โบ-ล่าร์

เคยท้ อแท้ถึงขั้นอย ากจบชีวิต ทุ กอย่างที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนไม่โท ษใคร เพราะทำตัวเอง ใช้เงินอย่างประม าท หม ดเงิ นไปกับของไร้สาระ ตอนนี้ไม่หวังอะไรมาก ขอแค่โอกาสได้กลับมาทำงานได้สร้างความสุขให้กับผู้ชมอีกครั้ง

ขอบคุณ วันบันเทิง – oneบันเทิง เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments