เกษตรน่ารู้

8 สูตรปรุงดิน ปลูกผักอะไรก็งาม

การเตรียมดินที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกผัก
หลายคนรวมถึงตัวเราเองด้วยคิดว่าดินอะไรก็เหมือนกันทั้งหมด เราสามารถนำมาใช้ปลูกได้ทั้งนั้นขอแค่เป็นดินร่วนที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เหมือนกับที่เคยเรียนตอนเด็กมาก็พอแล้ว แต่ในความจริงแล้วผักที่เราปลูกจะเจริญเติบโตออกมาได้ดีหรือไม่ สำคัญที่สุดคือการเตรียมดินเพื่อปลูกนี่แหละ ดังนั้นวันนี้เรามี 8 สูตรปรุงดินปลูกผักอะไรก็งามมาฝากเพื่อนๆกันครับ

วิธี 1 ดินสำหรับผักใบ
นำละอองข้าวที่เกิดจากขัดสีข้าวเปลือกจะเป็นส่วน เ นื้ อ เ ยื่ อ หุ้มเมล็ดข้าว จ มู ก ข้าวและรำ มาแช่น้ำ 1-2 วัน แล้วนำน้ำ ห มั ก ที่ได้ไปรดต้นไม้ โดยเฉพาะผักใบ ซึ่งจะทำให้ใบมีสีเขียวเข้ม

วิธี 2 ดินสำหรับปลูกพืชในกระถาง
นำ ใบจามจุรี ใบโสน และ ใบแค ใบมะขาม ใบกระถิน ( ไม่ต้องครบทุกใบก็ได้ ใช้เท่าที่มี ) ที่ ร่ วง แล้วเอามากองรวมกัน และรดน้ำให้ชื้นภายใน 7-10 วัน ให้เกิดการ ย่ อ ย ส ล า ย เอามาผสมกับดินปลูกในกระถาง หรือนำไปหว่านโรยรอบต้นพืชที่ปลูก ถ้าอยากให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้ผสมกับ ปุ๋ ย ค อ ก โดยใช้อัตราส่วน เช่น ใบไม้ 4 ส่วน : ปุ๋ ย ค อ ก 1 ส่วน เป็นต้น

สูตรที่ 3 ดินสำหรับแปลงผัก
นำ ต้น ใบ ร า ก ของผัก ต บ ช ว า มา สั บ ให้เป็นท่อน ๆ กองรวมกันไว้ 3 วัน หลังจากนั้นราดด้วยน้ำ ปุ๋ ยค อ ก แล้วคลุมด้วยกระสอบประมาณ 7-10 วัน ผักจะ เ หี่ ย ว ยุ บ ตั ว ลงและมีธ า ตุ อาหารที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใส่แปลงผัก หรือผสมดินที่ปลูกต้นไม้ได้

วิธี 4 ดินร่วน ซุ ย สำหรับพืชที่ชอบความอุดมสมบูรณ์
เปลือกถั่วลิสงนำมากอง ห มั ก ไว้สัก 3 สัปดาห์ จนเกิดการ ย่ อ ย ส ล า ย นำไปรอง ก้ น ห ลุ ม เพาะปลูก เพื่อปลูกไม้ผลหรือผสมดินปลูกต้นไม้ จะช่วยให้ดินร่วน ซุ ย มีความสมบูรณ์

วิธี 5 ดินสำหรับพืชผักสวนครัว
นำน้ำซาวข้าวที่ได้หลังจากล้างข้าวเสร็จแล้ว ไปรดน้ำต้นไม้บริเวณโคน จะช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะสม ทำให้พืชผักสวนครัวจำพวก สะระแหน่ ต้นหอม กระเพรา โหรพา เจริญเติบ โ ต ได้ดี

วิธี 6 สำหรับไม้ ด อ ก ไม้ประดับ ที่ต้องการให้มี ด อ ก สีสดใส
ให้นำเปลือกกล้วยชนิดใดก็ได้ มา หั่ น เป็น ท่ อ น ๆ แล้วตากแดดให้แห้ง จากนั้นก็นำไปผสมกับดินปลูก หากนำไปใช้กับกุหลาบจะช่วยให้ออกดอกสีสันสวยงาม

วิธี 7 ดินสารพัดประโยชน์ปลูกต้นไม้ทั่วๆ ไป
ดินปลูกต้นไม้ทั่วๆไป ผสมในอัตราส่วนดังนี้ (ดินร่วน 1 ส่วน : ใบใม้แห้ง 1 ส่วน : ปุ๋ ย ห มั ก หรือ ปุ๋ ย เทศบาล 1 ส่วน) ผสมให้เข้ากัน นำไปปลูกต้นไม้ทั่วไปได้ เป็นดินสารพัดประโยชน์

วิธี 8 ดินปลูกไม้ดอกลงกระถาง
ดินปลูกไม้ดอกกระถาง ผสมในอัตราส่วนดังนี้ (ดินใบก้ามปู 1 ส่วน : ปุ๋ ย ค อ ก 1 ส่วน : ดินร่วน 1 ส่วน : กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน) ผสมให้เข้ากัน นำไปปลูกไม้ดอกกระถางได้

“ถ้าเราเตรียมดินที่ดีพอ จะทำให้ผักเติบโตได้ด้วยตัวเอง” เป็นประโยคที่คุณปรินซ์ย้ำตลอดการเวิร์คช็อปนี้ ดินที่ดีในนิยามของคุณปรินซ์คือ ดินจะมีความโปร่ง ร่วนซุย ไม่เหนียวติดมือ ชุ่มชื้น และต้องทำเองเท่านั้น การปลูกผักก็เหมือนการทำอาหารเราต้องเตรียมส่วนผสมที่เหมาะแก่การปรุง วันนี้ที่เราจะใช้ก็จะมี ดินที่เรามี กับเศษพืชสด หรือวัชพืชเพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน

เวลาปลูกผักแล้วมีแมลงมากิน นั่นหมายถึงผักสุขภาพไม่ดีซึ่งเกิดจากการปรุงดินที่ไม่สมบูรณ์ ไม่พรวนดินตอนดินเปียก เพราะจะทำให้ดินเกาะเป็นก้อน ดินที่ดีจะทำให้ปลูกผักได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องดูแลเยอะ ไม่ต้องใช้สารเคมี การปลูกผักกินเอง ทำให้เรารู้ขั้นตอน รวมถึงการดูแลผักต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เท่ากับว่าเราจะได้ความมั่นคงทางอาหารภายในบ้านของเรา มีพืชผักปลอดสารพิษไว้กิน และจากฝีมือของเราเองด้วย

สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเคล็ด(ไม่)ลับ ที่เราหลายคนไม่รู้ ผักที่ทานผลจะต้องได้แสงแดดเต็มวัน ผักที่ทานใบได้แสงแดดครึ่งวันก็ยังดี แสงแดดที่ดีคือแสงแดดที่ตากผ้าแล้วแห้ง เรื่องน้ำ ใช้น้ำประปา หรือน้ำฝนที่รองเก็บเอาไว้ใช้ได้ ถ้ากังวลเรื่องสารเคมี พักน้ำไว้ประมาณ 1-2 คืนก็ได้ วัชพืชคือปุ๋ยที่ดีที่สุด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกก็ดี แต่เราทำได้ยาก ความต่างคือ ปุ๋ยหมักต้องรอ 2-3 เดือน แต่การใช้วัชพืชในการทำแปลงเล็กๆ สามารถทำได้เลยไม่ต้องรอ แต่ถ้าไม่มีวัชพืช นำใบไม้ต่างๆ มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ให้เล็กที่สุด แล้วนำไปโรยบนผิวดินได้ ไม่ต้องใช้ฟาง

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *