Wednesday, 27 September 2023

ร่วมอนุโมทนาบุญถวายกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยน้อย

05 Jan 2022
1388

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

กฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  โดย พลเอก พีรพงษ์  เมืองบุญชู ผู้บัญชาการ  ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยน้อย โดยนิรุตติ์ ศิริจรรยาร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย สาธุๆๆ

การนี้ หลวงพ่อพระครุสาธุกิจจานันท์ เจ้าอาวาส ได้กรุณาอาราธนา (พระธาตุส่วนกระหม่อมเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์) ออกมาให้สรงน้ำเป็นสิริมงคลด้วยพร้อมทั้งได้กรุณานำชมวิหารหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ๓ พย.๒๕๖๒.

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอยากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันต กต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน

การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือก ร ร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจ าคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุ กคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบ าทหรือพันบ าท ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้ น  ขอขอบคุณข้อมูล สุภาพ ชมภูรักษ์   เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments