Tuesday, 7 February 2023

ยายสู้ 83 ปี ชีวิ ต เดินข ๅ ยขนมหาเงินเลี้ยงตัวเอง ไม่ทำก็จะไม่มีกิ น

21 Dec 2021
155

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ยายสู้ชีวิ ต เดินข ๅ ยขนมหาเงินเลี้ยงตัวเอง หลังลูกหลานไม่เหลียวแล ยายงสมัย บวรรัมย์ อายุ 83 ปี เป็นชาวบุรีรัมย์ ทำอาชีพเข็นรถข ๅ ยขนม หลังอยู่คนเดียวลำพั งมากว่า 30 ปีแล้ว

ทุ กวันยายจะออกจากบ้านเช่ามาพร้อมกับรถเข็น เดินเร่ข ๅ ยมันนึ่ง และขนมหวานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระยะทางไป-กลับ ราว ๆ 10 กิโลเมตร ทำเช่นนี้เป็นประจำทุ กวันจนกลายเป็นภาพชินตา

ภาพยายชราเดินเร่ข ๅ ยของ ทำให้ชาวบ้านเกิดความส งส ารและประทับใจที่คุณยายอายุมากแล้วและหลังค่อม แต่ยังสู้ชีวิ ตไม่ท้ อถอย หลายคนอดส งส ารไม่ได้ก็ช่วยอุดหนุนคุณยายอยู่เสมอ

แหล่งที่มา : businessworldsinfoo  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments