Monday, 29 May 2023

กราบสาธุ ด้วยศรัทธา หลวงตาชื่น เดินธุดงค์เท้าเปล่า จิตมั่นคงแน่วแน่ จากภูเก็ตมุ่งหน้าสู่นครพนม

22 Nov 2021
210

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

กำหนดเส้นทางจาริกเดินธุดงค์หลวงตาบุญชื่นปี64-65 เดินเท้าเปล่า ไม่รับปัจจัย  โดยออกเดินทางในวันที่ 10 พ.ย.64 จาก นครพนม ไปเริ่มต้นที่ภูเก็ต  ติดตามเส้นทางธุดงค์ได้ที่เพจนี้ นะครับ ด้วยศรัทธา หลวงตาชื่น อดีตทหารผ่นศึ ก ออกพรรษาตั้งจิต…เดินธุดงค์  จิตมั่นคงแน่วแน่…พระนิพพาน  เพื่อถวายบูชา…พุทธองค์  ตามทางเดิน…ธุดงค์…อาจารย์ใหญ่  เจ็ดสิบสามแข็งแรง…วาจาสิทธิ์ เดชแรงฤทธิ์ญาณรู้…ฌานแกร่งกล้า  ภาวนา…พุทโธ…ธุดงค์ก้าวศรัทธา ขอเทวดา…บารมี…ประทานพร

ธุดงค์.คือ ข้อปฏิบัติประเภทวัตรที่ผู้สมัครใจจะพึงสมาทานปฏิบัติได้ เพื่อเป็นอุบายขั ดเกลากิเลส ช่วยส่งเสริมความมักน้อยและสันโด ษ…. หลวงตาบุญชื่น อดีตทหารผ่านศึ ก ธุดงค์ครั้งใหม่ ภูเก็ต นครพนม

12 พ.ย.64 #วันที่1 #หลวงตาบุญชื่นเดินธุดงค์เท้าเปล่าจากภูเก็ตสู่นครพนม เช้าที่วัดเจริญสมณกิจ ( วัดหลังศาล)  หลวงตาบุญชื่น เดินธุดงค์จากภูเก็ตสู่ นครพนม พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ได้ร่วมใส่บาตรทำบุญในครั้งนี้ หลวงตาบุญชื่นไม่รับปัจจัย

วันที่ 1 ก้าวแรก #หลวงตาบุญชื่น_เริ่มเดินธุดงค์วันแรกแล้ว วันที่ 12 พ.ย. 2564  เวลา 08.25 น. #หลวงตาบุญชื่น เริ่มเดินธุดงค์ ออกจาก วัดเจริญสมณกิจ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป้าหมายอำเภอถลาง ชาวภูเก็ตต่างก็ดีใจหลวงตามาโปรดธุรกิจจะได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

10.25 น. หลวงตาบุญชื่น  เดินธุดงค์เข้า เขตอำเภอเมืองระนอง แล้วนะครับ

09.05น. หลวงตาบุญชื่น แวะพักภาคเช้าช่วงทร่1 เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ภายใน ป้อมตำรวจชุมชนม่วงกลาง ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

08.15น. ขณะนี้ หลวงตาบุญชื่น เดินธุดงค์อยู่ในเขต ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ( ถนนเพชรเกษม )

หลวงตาบุญชื่น พระก ร ร มฐานธุดงค์เดินดิน ไม่รับปัจจัย ไม่มีวัด อาศัยเชิงผาหน้าถ้ำป่าเขา ปฏิบัติธรรมจำพรรษา “ผู้ยึดมั่นสัจจะและทานะปารมี”

วันที่ 22 พ.ย.64 (06.56น.)  หลวงตาบุญชื่น จะเริ่มออกเดินธุดงค์ จาก วัดธรรมาวุธาราม อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เส้นทางมุ่งหน้า ตัวจังหวัดระนอง

ข้อมูลเพิ่มเติมพื้นที่ หลวงตาธุดงค์ผ่าน #ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่  มีพื้นที่ทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน

มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร#คำขวัญระนอง.. คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง..

ขอขอบคุณที่มา วิ เชียงรายบุรี ข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน  เพจ_อุบล แจ้งข่าว สื่ออาสาธุดงด์หลวงตาบุญช่วยปี64 เรียบเรียงโดย  เพจสายบุญ

Facebook Comments