Monday, 25 September 2023

ร่วมสาธุทำบุญกฐิน.กับหลวงตาอินทร์ถวายพระอริยสงฆ์ ณ วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล

08 Nov 2021
332

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล ทำบุญกฐิน.กับหลวงตาอินทร์ถวายพระอริยสงฆ์ #อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุ  7 พฤศจิกายน 2564 ยอดกฐินวัดป่าพิชัยฯ 4,653,454 บ า ท อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ สาธุๆ

วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีพระครูสุทธิญาณโสภณเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าพิชัยวัฒนมงคลตั้งวัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วิกิพีเดีย เจ้าอาวาส: พระครูสุทธิญาณโสภณ ที่อยู่: 111 หมู่ที่ 13 ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 063 995 5566

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอยากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันต กต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือก ร ร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจ าคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุ กคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบ า ทหรือพันบ า ท ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้ น

ในชาดกซึ่งเป็นเรื่องเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ ทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของบุญกฐินอย่างน่าอัศจรรย์ โดยกล่าวว่า อำนาจบุญกุศลที่ได้ถวายผ้ากฐิน เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ ในภพชาติใหม่ ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้ ผู้มีส่วนร่วมในกฐินย่อมได้อานิสงส์ ผู้ชักชวนให้ทอดกฐินก็ได้อานิสงส์ กฐินมิได้มีอานิสงส์เฉพาะเจ้าของกฐินเท่านั้น แม้ผู้ชักชวนให้ผู้อื่นทอดกฐิน ถ้ารู้จักวิธีในการอธิษฐานบุญก็ย่อมได้รับอานิสงส์เหมือนกัน

ขอขอบคูณข้อมูล วิกิพีเดีย,เพจวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล,ณปภัช บุญทิพย์ , sanook.com  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments