Sunday, 4 June 2023

ยอดพระธาตุพนม ฉัตรทองคำ 5 ชั้น ทองคำ 16 กิโลกรัม บัวตูมประดับเพชร 200 เม็ด

07 Nov 2021
151

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

วันนี้แอ ดมินมีเรื่องที่หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพพระธาตุพนมกันบ่อยครั้งแล้ว พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร อำเภอธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น ลูกพระธาตุ ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง พระธาตุพนมมีประวัติความเป็นมายาวนาน ในทุ กๆปีชาวจังหวัดนครพนม จะจัดงานนมัสการพระธาตุพนม โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2485 วัดพระธาตุพนมฯได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาตามลำดับตามนี้  พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดย เฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชาชนลาวด้วย ในฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน ๓ ของทุ กปี พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทุ กสารทิศมาสมโภชและนมัสการพระธาตุพนม

วันนี้ทางทีมงานจะพาทุ กท่านไปชมยอ ดพระธาตุพนม ที่ประดับด้วยเพชรงดงามยิ่ง โดยทางด้านเพจ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้เผยภาพบนยอ ดพระธาตุพนม ยอ ด ฉัตรทองคำ 16 กิโลกรัม ยอ ดน้ำทองคำ ประดับด้วยกระดิ่งทองคำ จำนวน 32 ใบ ดอกบัวทองคำ ประดับต ก แต่งด้วยเพชร รวมใช้ทองคำในการสร้าง 19 กิโลกรัม และอีกทั้งยังมีบัวตูมประดับเพชรที่สวยงาม รวมทั้งหมด 200 เม็ด สวยงามมากๆ

โดย ปลียอ ดทองคำพระธาตุพนม ได้ทองหนัก 42 กก. ที่ประดิษฐาน มูลค่ากว่า 55 ล้านบ าท อัญเชิญขึ้นที่จุดสูงสุด ของยอ ดองค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์ สง่างามยิ่ง ไปชมความสวยงามนี้กันเลย

กราบสาธุ เป็นบุญตาที่ได้เห็น พระธาตุพนมถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนมากมาย ยอดพระธาตุพนม ประดับด้วยฉัตรทองคำ 5 ชั้น ทองคำ 16 กิโลกรัม บัวตูมประดับเพชร 200 เม็ด ประดับด้วยเพชร มูลค่า 55 ล้าน  ขอบคุณข้อมูลจาก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments