Tuesday, 21 March 2023

โรยเกลือรอบบ้าน ทำปีละครั้ง ดึงดูด โ ช ค ล าภ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

เพิ่งจะรู้ก็วันนี้!! ว่ามีวิธี “การโรยเกลือ” วิธีหนึ่งที่คนโบราณเชื่อว่า “เกลือ” สามารถข จั ดสิ่งอั ป ม ง ค ล และสิ่งชั่ วร้ ายออกไปจ ากบ้านได้ รวมทั้งดึดดูดทรั พย์ และ ความ โ ช ค ดีให้เข้ามาในบ้านของคุณได้ด้วยนะ

วิ ธี แก้ เ ค ล็ ด เมื่อโดนลมเพ ลมพัด

ให้คุณใช้เกลือที่คุณใช้ทำอาหารมาข จั ด ภั ยเหล่านี้ ขั้นตอนคือให้ใช้เกลือ 1 กำมือ ละลายกับน้ำร้อนแล้วนำมาผสมกับน้ำ แล้วนำมาอาบ  จะใช้อาบน้ำถูสบู่ตามปกติก็ได้ หลังจ ากทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำสระผมเสร็จแล้ว ให้ใช้น้ำมนต์ที่ได้มาจ ากวัด เทราดตัวอีกครั้ง ก็จะดี

อีก วิ ธี ที่สามารถใช้เกลือแก้ เ ค ล็ ด ได้เช่นกัน

หากคุณเพิ่งซื้อและย้ า ยเข้ามาอยู่ในบ้านมือสองที่เคยมีคนอยู่อาศัยมาก่อนแล้ว ให้คุณใช้เกลือมาล้างและกำจั ดwลัง ง า น เก่าๆที่ยังค้างอยู่ในบ้าน โดยใช้เกลือเม็ดปริมาณมากหน่อย ผสมกับเศษ เ งิ น เท่าไหร่ก็ได้

เมื่อนำมาผสมกับเกลือแล้ว ให้ใช้หว่านโปรยให้ทั่วบ้าน ทิ้ งไว้หนึ่งคืน จากนั้นในตอนเช้าให้เก็บกวาดให้เกลี้ยง เอาเศษ เ งิ น และเกลือที่เก็บมาห่อ ด้วยผ้ า ขาวแล้วนำไปว างใต้โคนต้นไม้ใหญ่หรือนำไปไว้ที่วัดก็ได้

การใช้เกลือดู ดซั บwลัง ง า น ไม่ดีในบ้าน

ให้คุณหาภาชนะที่เป็นโลหะมา แล้วใช้เกลือเม็ดมาใส่ไว้ให้เต็ม นำไปวางไว้ตามมุมห้อง ทิ้ งเอาไว้เพื่อให้เกลือช่วยกำจัดสิ่งร้ า ยๆและ โร ค ภั ยไ ข้เ จ็ บ ไม่ให้มารบกวนคนในบ้านได้ และให้คอยเปลี่ยนทุกๆ 3-4 เดือน

ตามความเชื่ อโบราณ เกลือเป็นสิ่งที่ช่วยขั บไ ล่สิ่งชั่ ว ร้ ายได้

การนำเกลือมาใช้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและนำมาดูดซับwลัง ง า น ร้ า ยๆใน บริเวณบ้านจึงสามารถช่วยปรับwลัง ง า น ในบริเวณรอบๆได้ ให้ลองทำ วิ ธี นี้ปีละสองสามครั้ง แล้วจะรู้สึกได้ว่าบ้านของคุณมีบรร ย า กาศที่ดีขึ้นรวมทั้งคนในบ้านก็จะไม่ค่อยเ จ็ บ ป่ ว ย บ่อยด้วย

“ความเชื่อเกี่ยวกับเกลือ” ว่า เกลือสามารถข จั ด สิ่ง อั ป ม ง ค ล และสิ่งชั่ วร้ ายออกไป จ ากบ้านได้ เช่น ในสมัยโบราณห ากมีการไป ง า น ศ w เมื่อกลับมาถึงบ้าน ก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้าน

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่า เกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรั พ ย์ โ ช ค ดีเข้าบ้านได้และยังปั ดเป่ าสิ่งชั่ วร้ ายได้ถือว่าเกลือนั้น แ ก้ ฮวงจุ้ยไ ม่ ดีได้ เช่น ถ้าฮวงจุ้ยห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำในครัวควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอ เกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับความชื้น จะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็ บไ ข้ ได้ป่ วย อีกด้วย

โรยเกลือรอบบ้าน ทำปีละครั้ง เพื่อเป็น สิริมงคล ดึงดูด โ ช ค ล าภ แก่ตัวเราและคนในบ้านได้ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณ ไม่ต้องยืนในที่ดีที่สุดหรอก แต่จงยืนในที่ทำให้เรามีความสุขก็พอ ขอบคุณที่มา ที่มา krustory  เรียบเรียงโดยเพจสายบุญ

Facebook Comments