Sunday, 28 May 2023

ผู้ให้ที่แท้จริง หลวงพ่ออลงกต แบกรับภาระค่าใช้จ่ายเดือนละ 5 ล้าน เพื่อดูแลคนยากไร้ กว่า 2,000 ชีวิต

สวัสดีครับแฟน#เพจสายบุญ บทความนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวที่สุดของความเมตตา เกิดมาเป็นผู้ให้แท้จริง ดูแลผู้ป่วย แม้ ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ไม่ใช่หน้าที่พระก็ตาม อย่างที่เคยเห็นภาพออกมาในโลกโซเชียลคือในแต่ละวันหลวงพ่ออลงกตต้องออกจากวัดพระบาทน้ำพุตั้งแต่ตี4 เพื่อไปบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำมาเลี้ยงดูคนยากไร้กว่า 2,000 ชีวิ ต ในแต่ละวัน วัดพระบ าทน้ำพุ จำเป็นต้องใช้ข้าวสารและอาหารจำนวนมาก สิ่งที่อย ากได้นอกจ ากของใช้จำเป็นเช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย ของใช้ส่วนตัว แล้ว ยังต้องการข้าวสาร และขนมปังปี๊บให้กับเด็กเด็ก ซึ่งหากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไปบริจาคกันได้

สำหรับท่านที่บริจ าคทุกครั้ง จะมีการบันทึกข้อมูลของท่านเก็บไว้ เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรได้ทันที หากท่านประสงค์จะบริจ าคเป็นประจำรายเดือนก็สามารถทำได้โดยง่าย ท่านอนุญาตให้ธนาคารดำเนินการตามความต้องการของท่าน ซึ่งในการดำเนินการตัดเงินจ ากบัญชีของท่านเพื่อรับบริจ าคเข้าบัญชีมูลนิธิ ทุกครั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด และทางมูลนิธิจะจัดเก็บข้อมูลในการบริจ าคของท่านไว้ตลอดไป เสมือนท่านมีกองทุนในมูลนิธิของท่านเอง  ทั้งนี้เดินตามพ่อ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจ าคได้ตามกำลังศรัทธาที่ท่านพิจ ารณาเห็นสมควร ขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยเทอญ หลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า วัดพระบ าทน้ำพุยังอยู่อย่างมั่นคง ไม่มีทางจะเลิกแน่นอน

ทั้งนี้ วัดพระบ าทน้ำพุ ตั้งอยู่เชิงเข าน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเข าสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมา จ น ถึงปัจจุบัน โดยการดำเนินการเกี่ยวกับมีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยทั่วไปจ ากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจ ากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน

ซึ่งในแต่ละเดือนทางวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5 ล้านบ าท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ย ารักษาค่าบริหารจัดการภายในวัด ปัจจุบันวัดมีรายจ่ายค่อนข้างสูง และได้มีผู้มีจิตเมตตา บริจ าคเงินสร้างกุศลร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยตรงที่บัญชีวัด หรือผ่านหมายเลขบัญชี 289 –0–84697–1 ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 579 –2–33730–7

วัดพระบ าทน้ำพุ ยังมีอีกหลายชีวิ ตที่นี่ ยังรอคอยความหวัง มาร่วมกันสร้างความหวังของพวกเข าให้เป็นจริง ปันน้ำใจ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซม บ้านวลัยลักษณ์ อาคารผู้ป่วยหลังแรกของวัดพระบ าทน้ำพุ จ ากอาคารชั้นเดียวที่ทรุดโทรม สู่อาคารหลังหลังใหม่ ที่รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ให้เป็นที่พักพิงระยะสุดท้ายของชีวิ ต

ร่วมบริจ าค ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บ าท ก็บริจาคได้ บริจาค 300 ขึ้นไป แจ้งขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ ผู้บริจาคที่มีการยื่นภาษี ณ ปัจจุบัน ทางมูลนิธิจะทำการคีย์ข้อมูลการบริจ าคเข้าระบบ (e-donation) ไปยังกรมสรรพากรแทนการออกใบอนุโมทนาบัตร เพื่อความสะดวกในการแจ้งขอลดหย่อนภาษี

ผู้บริจ าคสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางวัดพระบ าทน้ำพุ โทร. 089-742 0731วัดพระบ าทน้ำพุหลายชีวิ ตที่นี่ ยังรอคอยความหวัง

การแบ่งปันข้าวของหรือบริจ าคทรัพย์ก็เรียกว่าการให้ ความรู้ โอกาส และกำลังใจ ก็เป็นสิ่งที่เรามอบให้แก่ผู้อื่นได้ หรือแม้แต่การสร้าง ‘บ างสิ่ง’ ที่มีคุณค่ายืนย าวก็เป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่สามารถหยิบยื่นให้กันได้อย่างงดงาม ซึ่งผลที่ยิ่งใหญ่กว่าในการให้ทุกรูปแบบมักไม่ได้หยุดแค่เพียงผู้รับ แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง ‘สะพานของการให้’ ส่งต่อไปไม่รู้จบ

Facebook Comments