Thursday, 9 February 2023

“นะ โม พุท ธา ยะ” คาถาครอบจักรวาล สวดทุกคืนก่อนนอนจะโชคดี

01 Sep 2021
200

เรียกได้ว่านะโมพุทธายะเป็นสุดยอดพุทธคุณอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ประโยชน์หลากหลายประการถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง ที่ส ว ดแล้วครอบจักรวาลแคล้วคลาดรอดปลอด ภั ยคงกระพันชาตรีมหานิยมมหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะก ล่ า วดังต่อไปนี้

คาถานี้ก็คือคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ซึ่งมีตัวอักขระพิเศษ 5 ตัวนั่นก็คือ เป็นอักขระพิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า5พระองค์อีกทั้งยังมีความหมาย ของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลกจึงถือได้ว่า เป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

นะโมพุทธายะ-นะโมพุทธายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโมพุทธายะ คือ โดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าผู้ใดบริก ร ร มคาถาบูชา ส ว ด นะโมพุทธายะ ด้วยจิตใจอันสงบด้วยจิตใจอันดีจะทำให้มีชีวิตที่ดีแคล้วคลาดรอดปลอด ภั ย

ภยันใดๆไม่กล้าเข้ามาทั้งนี้ยังได้มีการนำพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ มาสร้างเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อีก ด้วยโดยลงอักขระด้วยนะโมพุทธายะ ใช้ได้ครอบจักรวาลซึ่งปรากฏทั้งผ้ายันต์และวัตถุมงคลต่างๆ สำหรับความหมายของนะโมพุทธายะมีดังต่อไปนี้

(นะ) หมายถึง พระกุกกุสันโธใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรืออาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับด๒ใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

(โม) หมายถึง พระโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ๒ดใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

(พุท) หมายถึง พระกัสสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือเตโชธาตุมีกำลัง เท่ากับ๖ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือสะเดาะเคราะห์

(ธา) หมายถึง พระสมณะโคดม(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทนธาตุลมหรือวาโยธาตุมีกำลังเท่ากับ๗ใช้ด้านการล่องหนกำบังตน

(ยะ) หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย(พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทนอากาศธาตุมีกำลังเท่ากับด๐เมื่อรวมกำลัง ธาตุทั้ง๕ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า๕๖

ฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่ ส ว ด นะโมพุทธายะเป็นประจำทุกวันจะส่งผล ในเรื่องของทุกๆด้านทั้งในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอด ภั ย และเป็นมหานิยมเมตตามีแต่คนรักมีเสน่ห์เรียกว่าในสมัย โบราณนิยมโสดกันมากจนถึงปัจจุบันนี้

ซึ่งคาถาพระเจ้า5พระองค์นั้นได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย เช่นคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันเป็นที่ศั ก ดิ์สิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการ ส ว ด คาถาพระเจ้า5พระองค์นี้นั้นเพียงคุณมีสมาธิมีสติท่องสั้นๆว่านะโมพุทธายะทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันวันละหลายๆรอบ

จะเป็นการดีจะช่วยปกปักรักษาป้องกันคุ้ม ภั ยในสิ่งที่คุณมองเห็น และมองไม่เห็นได้ทั้งในเรื่องไสยไม่ให้เข้ามากำกายแม้สิ่งที่ไม่ดี แอบแฝงมาก็จะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจในที่สุด ขอบคุณแหล่งที่มา yakrookaset เรียบเรียงโดยเพจสายบุญ

Facebook Comments