มอบเงินให้ทุกเดือน แม้ไม่มีก็ต้องให้ ทำแล้วชีวิตมีแต่จะเจริญ

สำหรับในวันนี้เราได้มีเรื่องราวจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้อ่านและได้ทำความเข้าใจกั นเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาจารย์ท่านห นึ่ ง เป็นคนขยันทำมาหากิน อาจารย์ท่านนี้ได้ให้เ งิ นพ่อแม่เดือนละ 1,000 บ าทเป็นประจำในทุกเดือนตลอดเวลาที่เข าได้ทำงานแ ละตัวผมเองก็เกิดสงสัยว่าทำไมจะต้องให้ ในเมื่อพ่อแม่ก็อยู่ในบ้ า นอยู่กับอาจารย์อยู่แล้ว มีโอกาสก็เลยได้ถามและได้พูดคุยกัน

อาจารย์กำลังทำอะไรครับ? อาจารย์ตอบว่า

ผมกำลังนั่งคิดจะตั ดรายจ่ายออกไปอยู่ ผมต้องจ่ายเ งิ นให้กับแม่ครัว คนสวน คนขับรถ ค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้ า น และให้แม่เดือนละ 1,000 บ าท ตอนนี้รายได้ที่ได้รับกับรายจ่ายไม่ค่อยสัมพันธ์กัน จึงจะต้องตั ดรายจ่ายในบ างส่วนออกไปบ้ า ง

ตัวผมเองเลยบอกไปว่า เ งิ นเดือนที่ให้แม่เดือนละ 1,000 บ าทตั ดได้ไหมครับ อาหาร 3 มื้ออาจารย์ก็เป็นคนจัดให้ท่านเรียบร้อย เสื้อผ้าก็ซื้อให้ใหม่ ไม่สบ ายอาจารย์ก็พาไปหาหมอ คุณแม่ที่มองไม่เห็นไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้ า นนั้น เ งิ น 1000 นี้ตั ดได้นะครับ

อาจารย์ได้ตอบกลับมาว่า “ตั ดไม่ได้เด็ ดข าด 1,000 บ าทนี่สำคัญที่สุด เพราะเป็นเ งิ นสำหรับเลี้ยงหัวใจแม่”

ผมฟังแล้วสะอึก “เ งิ นเลี้ยงหัวใจแม่” พวกเราเคยได้ยินไหมครับ?

อาจารย์ท่านนี้ได้บอกต่อ ว่า หัวใจที่ต้องการอาหารเอามาหล่อเลี้ยงให้มีความเบิกบ านเป็นสุข หากคุณลองคิดดูว่าคนที่ไม่มีเ งิ นอยู่กับตัวนี่เข าจะเป็นอย่างไร หัวใจจะแฟบจะไม่เป็นสุข ใครที่เป็นมนุษย์เ งิ นเดือนน่าจะรู้ดีพอเลยวันที่ 25 ไปแล้วนี่มันจะรู้สึกแปลกๆ เพราะไม่มีเ งิ นค่ารถ ค่าอาหาร มันจะเป็นแบบนี้ไปจ นถึงสิ้นเดือน

คนเป็นแม่อยู่กับเราก็จริงแ ต่ถ้าแม่ไม่มีเ งิ นอยู่ในมือ หัวใจของท่านจะไม่เป็นสุข มันทำให้เบิกบ าน พอถึงวันเ งิ นเดือนออกทุกคนหน้าบ านเหมือนกับดอกไม้ในย ามเช้า จิตใจที่มีความสดชื่นมีความเบิกบ านและมีความสุข รับเ งิ นเดือนมาใหม่ๆใบหน้าก็จะดูสดใส

พอทุกๆสิ้นเดือนพอเ งิ นเดือนออก ผมจะเข้าไปสวัสดีแม่บอกกับแม่ว่าวันนี้เ งิ นเดือนออก ผมเอาเ งิ นใส่ในมือแม่ 1,000 บ าท แล้วแม่ก็ให้พร แล้วเก็บเ งิ นเอาไว้อยู่ใต้หมอนอย่างมีความสุข

เ งิ น 1000บ าทเลี้ยงหัวใจแม่ได้อย่างไร ในวันห นึ่ งน้องของอาจารย์ได้พาภรรย าไปคลอดลูกและคุณแม่เองก็ได้ซื้อทองให้กับหลานด้วยเ งิ น 1,000 บ าท ที่เก็บสะสมเอาไว้ ตัวท่านเองได้กอดหลานสาวและพร้อมกับสวมสร้อยให้พร เมื่อเ ด็ กคนนี้โตพอที่จะพูดได้แล้วมีคนถามว่า ใครเป็นคนซื้อให้ เด็ กคนนี้ก็จะตอบไปว่าคุณย่าซื้อให้ คนที่ใหญ่สุดในบ้ า นคือคุณย่าที่ไม่ใช่พ่อแม่ เพราะเ งิ นจำนวน 1,000 บ าทนี้ทำให้คนที่มองไม่เห็นดูเป็นคนน่าเกรงข าม ถ้าคุณแม่ไม่มีเ งิ น จะรับขวัญหลานได้อย่างไรใ ครจะหันมามอง เห็นไหมครับว่าเ งิ น 1,000 บ าทในแต่ละเดือนที่ผมได้ให้นั้น เป็นเ งิ นที่หล่อเลี้ยงหัวใจของคนที่เป็นแม่ได้

“เราเป็นทุ กอย่างในชีวิตแม่ อย่ าให้แม่เป็นแค่บางอย่างในชีวิตเรา ท่านค่อยปลอบตอนเราเศร้ า อย่าปล่อยให้ท่านนั่งเหงายามชรา…”?

ขอบคุณข้อมูลจ า ก : parama01

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments

About เพจ สายบุญ

View all posts by เพจ สายบุญ →

Leave a Reply

Your email address will not be published.