Thursday, 21 September 2023

ปลูกผักบนคันดิน ประโยชน์เยอะ ดินดีพืชงาม ไม่ต้องรดน้ำบ่อย

การปลูกผักนั้นเราจะเห็นกันในแปลงปกติหรือไม่ถ้าพื้นที่น้อยหน่อยก็อาจจะปลูกใส่กระถาง แต่วันนี้เราจะมาแนะนำการปลูกแบบใหม่ หลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำต้องลองดูเลย เป็นการปลูกผักบนคันดินหรือเรียกว่า Hugelkultur ใน ต่ า ง ป ระ เ ท ศ นิยมกันเยอะพอสมควร ซึ่งเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และ ยังไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อย ๆ อีกด้วย

การทำเกษตรแบบ Hugelkultur คืออะไร

เป็นการทำเกษตรด้วยวิธีการสังเกตธรรมชาติที่เกิดขึ้น เวลามีใบไม้ กิ่งไม้ อินทรียวัตถุต่าง ๆ มาทั บ ถ ม กันก็เป็นปุ๋ ยชั้นดีเลย และยังสามารถเก็บรั ก ษ าความชื้นได้ดีอีกด้วย ทำให้ดินไม่แห้งเร็วแม้ว่าจะเป็นหน้าแล้งปลูกผักด้วยวิธีนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องข าดน้ำและอิ น ท รี ย วั ต ถุ เหล่านั้นพอย่อยสลายไปแล้วก็เป็นอาหารพืช เป็นแหล่งรวม ธ า ตุ อ า ห า ร ที่จำเป็นต่อต้นไม้ทั้งนั้น

เราเลยสามารถทำเลียนแบบธรรมชาติได้ โดยทำเป็นเนินคันดินที่มีอินทรียวัตถุต่าง ๆ รวมกันอยู่เพื่อใช้ในการปลูกผักและเป็นแปลงปลูกที่ใช้ได้นานมาก ๆ อีกด้วยไม่ว่าจะปลูกพืชผักแบบไหนก็เจริญเติบโตได้ดีเหมือนกัน และไม่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่เยอะก็สามารถปลูกผักในรูปแบบนี้ได้ ซึ่งเวลาทำเราก็หาเศษไม้ ท่อนไม้ เศษใบไม้ต่าง ๆ เอามากองสุมรวมกันเข้าไปเลย รวมถึงพวกเศษผักต่าง ๆ ด้วยกองรวมกันเข้าไปได้เลย ยิ่งเป็นกองสูงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะหมายถึงเราจะมีธา  ตุ อ าหารปริมาณมากขึ้น และสิ่งที่เรานำมากองนั้นจะค่อย ๆ ย่อยสลายไปช้า ๆ กลายเป็นอาหารพืชไปทีละน้อยและรั ก ษ าความชื้นในดินได้เป็นอย่ างดี

แต่ว่าตอนเราทำนั้นพย าย ามหาเศษซากพืชหรือไม้ที่ย่อยสลายได้ในระยะเวลาสั้นหน่อยก็ดีเพราะจะได้เป็นอาหารพืชได้เร็ว และให้เป็นพวกไม้ที่เก่าแห้งแล้วอย่ าใช้ไม้สด เพราะไม้สดกว่าจะย่อยสลายได้นั้นนานแรมปีเลย แต่ข้อดีของการทำแปลงปลูกแบบ Hugelkultur นี้คือเราไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อย ๆ เลยนั่นเอง รดแค่ครั้งแรกตอนที่เริ่มทำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเท่านั้นก็พอแล้ว

ในการทำแปลงแบบ Hugelkultur นั้น จำนวน 1 ครั้งจะสามารถใช้งานแปลงได้อย่ างต่อเนื่องกว่า 10 ปีเลย เหมาะสำหรับทุกคนที่อย ากจะปลูกผัก ทำเกษตรแต่มีพื้นที่น้อยและยังไม่มีเวลาในการดูแลมากนัก เวลาน้อยแต่เราก็มีผักทานลองนำไอเดียนี้ไปปรับใช้กันได้เลย

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments