20 ข้อคิด เก็บไว้เตือนตัวเอง

20 ข้อคิดไม่ได้เตือนใคร. . เก็บไว้เตือนตัวเอง ไม่มีผู้วิเศษคนไหนที่จะทำให้ทุกข์หายทันที ธรรมะก็เหมือนกัน ต้องใช้เวลา ไม่มีใครหรอกที่จะนำธรรมะมาช่วยได้ทั้งหมดในทันที เวลาจะค่อยๆทำให้ทุกอย่างดีขึ้น

1 ไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดอย่าลืมทำดีให้กันตอนอยู่ จากแล้วจะได้ไม่เสียดาย
2. ชัดเจนได้กับตัวเองได้แล้วคาราคาซังชีวิตไม่มีความสุขหรอก
3. สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือร่างกายที่อยู่กับเราเรามีร่างเดียวดูแลมันบ้าง..ก็ดี
4. ทุกอย่างเสียใจได้แต่อย่าเสียดายเลย ทุกอย่างผ่านมาแค่ให้เชยชมแล้วก็จากไป
5. การรักษาน้ำใจเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรทำ

6. เราไม่สามารถกำหนดที่มาได้ แต่เราสามารถกำหนดที่ไปได้
7. ความสุขคือเราพอเท่าไหร่ ไม่ใช่เรามากมีเท่าไหร่ มีเท่าไหร่ไม่พอใจก็ไม่มีความสุขอยู่ดี
8. มองอดีตให้เป็นบทเรียนและความทรงจำ ไม่ใช่เก็บมันเอามาเป็นปมฝังใจ
9. ดีก็นินทา ไม่ดีก็นินทา โลกชีวิตให้เป็นอนิจจังการไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
10. อย่าเปรียบตัวเองกับใครเพราะเราล้วนเกิดมาไม่เหมือนกัน

11. อย่าแคร์สายตาใครหัดทำตามความสุขตัวเองได้แล้ว
12. การยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น
13. เป็นในแบบตัวเองตระหนักแค่อย่าทำให้คนอื่นหรือสังคมเดือดร้อน
14. ฝึกการเป็นคนมองโลกในแง่บวก ช่างมันกับอะไรที่เสียไป
15. ไม่มีอะไรเป็นไปได้ดั่งใจเราไปตลอดหรอก บางอย่างก็ต้องขัดใจเราบ้างเป็นธรรมดา

16. ความสุขคนไม่เหมือนกัน อย่าบังคับใครให้เหมือนเรา เพราะสุขของเขาอาจไม่เหมือนเรา
17. คนที่กำลังดูถูกคนอื่น คือคนที่เขากำลังมีปัญหา อย่าดูถูกใคร
18. มองชีวิตเกิดมาแปบเดียว อะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวาง อะไรอภัยได้ก็อภัย เพื่อความสุขที่เหลือของเรา
19. พรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกัน การเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบันมันดีที่สุดแล้ว
20. แค่วันนี้ไม่ทุกข์..เราก็สุขแล้ว

Facebook Comments