Friday, 31 March 2023

เศรษฐีผู้ใจบุญช่วย ช่วยบริจาคเงินซื้อที่ดินสร้าง รพ. ทางเลือกให้ หมอเดชา รั ก ษ าคนป่ วยฟรี

วันหนึ่งหมอพื้นบ้าน อ.เดชา ศิริภัทร์ปรารภกับผมว่า อยากได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งที่ด่านช้าง เพราะไปดูมาแล้วที่นั่นทำเลเหมาะมากสำหรับสร้างโรงพยาบาลทางเลือก รั ก ษ าผู้ป่ วยด้วยสมุนไพรและกัญชา ทำเลที่ตั้งและอากาศที่ด่านช้างเหมาะอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่ วยให้ดีขึ้น

จากนั้นเราก็พากันไปดูโดยมีเจ้าหน้าทั้งป่าไม้ กรมชล และกำนัลผู้ใหญ่บ้านที่นั่น เพื่อความมั่นใจว่าไม่ได้รุกที่ป่าสงวนครับ ในที่สุดเราก็เลือกได้ที่ๆเหมาะสมยิ่ง ตรงจุดนี้แหละครับที่จะเป็นโรงพยาบาลฯในอนาคตอันใกล้ แต่ก่อนอื่นต้องหาเงินก่อน เพระต้องใช้ปรับปรุงพื้นที่ สร้างอาคาร สร้างเเล้ป สร้างสาธารณูประโภคต่อไปในเวลาอันใกล้

โครงการสร้างพระมเหศวรรุ่นช้างป่าต้นจึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้การรับผิดชอบของผม เพื่อการหาทุนดังที่ได้มีการประกาศออกไปตามสื่อครับ เช้าวันหนึ่งท่านสว.รสนา โตสิตระกูล ได้โทรมาหาผมว่า มีเศรษฐีใจบุญอยากบริจาคเงินช่วยโครงการที่หมอเดชากำลังทำอยู่ เเละเห็นว่ากำลังสร้างพระเพื่อให้ร่วมทำบุญ ท่านขอบริจาค 3 ล้านบาทเพื่อการนี้ครับ

เศรษฐีใจบุญท่านนี้คือ คุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เจ้าของบริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดจำกัดมหาชนครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่สมศักดิ์มาในที่นี้ด้วยครับ

ท่านผู้มีจิตใจบุญทั้งหลายครับ โปรดช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อจะได้มีโรงพยาบาลทางเลือกรั ก ษ าฟรี อันเป็นความปรารถนาอันเยี่ยมยอดของหมอเดชา ศิริภัทร์ และผมด้วย มาร่วมด้วยช่วยกัน มาบูชาพระมเหศวรรุ่นช้างป่าต้นกันเยอะๆนะครับ จะได้เกิดโรงพยาบาลในฝันนี้เร็ววัน ท่านผู้มีจิตใจบุญอยากร่วมบุญแบบพี่สมศักดิ์ทางเราจะกราบขอบพระคุณยิ่งครับ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : www.herbtrick.com

Facebook Comments