Monday, 29 May 2023

ใครจะดูถู กก็ไม่เจ็ บเท่า “ญาติพี่น้อง” ดูถู กกันเอง

เป็นอีกหนึ่งบทความที่เตือนสติได้ดี คนอื่นดูถู กเราก็ยังไม่เจ็ บเท่า คนใกล้ตัว หรือ ญาติพี่น้องกันดูถู กกันเอง บางครั้งเราก็ไม่แค ร์หรอกนะว่าคนอื่นๆ จะคิดกับเรายังไง จะด่ าจะว่าให้เราเสี ยห ายอะไร เราก็ไม่อย ากยุ่ งมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรา เราเลยไม่จำเป็นต้องแคร์เท่าไหร่ แต่คนใกล้ตัวเรา คนที่เราคิดว่าเรารักเขาและเขาก็รักเรา

คนที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัว ของเรามาดูถู กกันมันเจ็ บมากนะ อย่างน้อยต่อให้คนทั้งโลกไม่มีใครเข้าใจเราแต่ยังมีคนสนิทญาติพี่น้อง และครอบครัว เข้าใจเรา มันก็ทำให้โลกทั้งใบสดใสและน่าอยู่ขึ้น ถ้าต้องโดนพวกเขาดูถู ก กดดัน หรือเหยี ย บย่ำซ้ำเติ มอีกล่ะก็ เป็นใครก็ไม่น่าท นไห ว หร อ ก ปกติแล้วคนเหล่านี้ จะมีสายสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นมากเป็นพิเศษ ก็ควรที่จะช่ วยเหลื อให้กำลังใจกันไม่ใช่มาดูถู กหรือตั ดพ้ อกำลังใจ ถ้าเป็นคนข้างนอก หรือคนที่เรารู้จักแค่ผิวเผินมาดูถู กเรา เราก็ยังเฉย ๆ นะ แต่ถ้าคนที่เรารัก คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจมาดูถู กแบบนี้ไม่ว่าใครก็ไม่โอเค กันทั้งนั้นแหละ จะบอกให้เลย

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ ลองย้อนกลับมามองที่ตัวเอง ว่าเรากำลังดูถู ก คนที่เขารักเราอยู่หรือเปล่า ถ้าหากใช่ จงเลิ กเถอะนะ แล้วหันมาใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ชิดให้มาก ๆ เพราะว่าบางที คุณอาจจะเป็นโลกทั้งใบสำหรับเขาก็เป็นได้ เป็น กำลังใจให้ทุ กคนคับ

เราทำดีที่สุดแล้ว ถ้ายังไม่พอสำหรับใครก็ขอโทษด้วย  บางครั้ง..เวลาที่เรามีปัญห า เราก็ไม่ได้ต้องก าร “คำปรึกษา”

แต่.. เราต้องการ “ใครสั กคน” ที่พร้อมจะ “รับฟังปัญห า”

ขอบคุณบทความ : bohatto

Facebook Comments