Wednesday, 27 September 2023

“โดม ปกรณ์ ลัม” บริจ าคเงิน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

เป็นเรื่องราวดีๆของหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” ล่าสุดเจ้าตัวได้นำเงินจำนวน 1ล้านบาท ไปบริจ าคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่า…

ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสทำโปรเจ็คการ กุ ศ ล ที่ตัวผมตั้งใจเป็นอย่างมาก Picture Perfect คือโปรเจคการถ่ายภาพ concept ก็คือการที่ผมนำกล้องขนาด Film โบราณ 4 × 5 ออกไปถ่ายภาพ Portrait ของบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วนำไปประมูล เพื่อนำเงินไปช่วยผู้ป่ วยเด็กที่เป็นโร ค ท า ลั สซิเมี ย ที่เป็นผู้ป่ วยอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลลัพธ์ออกมาได้เงินไปร่วม1 ล้านบาท

ปีนี้ผมอย าก กลับมาทำโปรเจ็คนี้อีกตอนนี้กำลังคิดถึงว่าเงินที่ได้จะนำไปสนับสนุนเรื่องไหนดีตอนแรกตั้งใจอย ากจะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพราะถ้ามองในระยะยาว มันคือโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตและของสังคม แต่ตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันหนั กกว่า หรือจะนำไปช่วยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันก่อนดี ขอคนละความคิดเห็นครับ

การเป็นผู้ให้ เราจะรู้สึกสุขใจและไม่หวังผลตอบแทน ถ้าคุณไม่สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ ให้ทำเรื่องเล็กๆ ที่พอทำได้ในด้านดีๆการพอ

Facebook Comments