Monday, 29 May 2023

ฝากไว้ให้คิด วาจาที่ใส่ร้ายผู้อื่น ทำร้ ายหัวใจผู้อื่น คมที่สุด

24 Nov 2020
811

สวัสดีครับวันนี้เรามีธรรมะข้อคิดดีๆมากฝากเพื่อนๆกันครับ แอดมินเองได้อ่านหลายรอบแล้วชอบมาก แต่ก็ยังยากอ่านอีกเตือนตนได้ดีจริงๆ จึงอยากขอส่งต่อสำหรับท่านเคยอ่านแล้วก็ ขออนุโมทนา สาธุๆๆ และช่วยเหลือโดยการส่งต่อให้กับคนที่เรารัก

1 อะไร ค มที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า มี ดที่ลั บหินดีแล้ว ค มที่สุด
พระพุทธเจ้าตอบว่า. วาจาที่ใส่ร้ายผู้อื่น ทำร้ายหัวใจผู้อื่น ค มที่สุด

2 อะไร ไกลที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า ดวงอาทิตย์ สุดขอบจักรวาล ไกลสุด
พระพุทธเจ้าตอบว่า. อดีดที่ผ่านมาตั้งหลายกัปหลายกัลป์ ยาวที่สุด

3 อะไร ใหญ่ที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า ภูเขา โลก มหาสมุทร ใหญ่ที่สุด
พระพุทธเจ้าตอบว่า. ตัณหาความทยานอยาก ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ก่อภพก่อชาติ ใหญ่ที่สุด

4 อะไร หนักที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า. หิน เหล็ก แร่ ดิน น้ำ หนักที่สุด
พระพุทธเจ้าตอบว่า. คำสัญญาใดๆ ที่พูดง่ายแต่ทำยาก คำสัญญานั้นแล เป็นสิ่งที่หนักสุด

5 อะไร เบาที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า. นุ่น สำลี ลม ใบไม้แห้ง
พระพุทธเจ้าตอบว่า. การปล่อยวาง การรู้เท่าทันว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แบบนี้แล เบาที่สุด

6 อะไร ใกล้เราที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า. พ่อแม่ ญาติ ใกล้เราที่สุด
พระพุทธเจ้าตอบว่า. การจากลาเป็นสิ่งที่วิ่งตามเหมือนเงาตามตัวต่างหาก ที่ใกล้ตัวเราที่สุด

7 อะไร ง่ายที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า กิน นอน พูด หายใจ ง่ายที่สุด
พระพุทธเจ้าตอบว่า. การพูดธรรมะ แบ่งปันให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย

พราหมณ์ได้ฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าแล้ว ไตร่ตรองพิจารณา โดยเหตุผลแล้ว จึงยอมมอบกายถวายตัวยอมสมาทานศีล เป็นพุทธมามะกะ และได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกัน. พร้อมกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า สัถถาเทวะมนุสสานัง พระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้จริง

พระพุทธองค์ตรัสว่า.. “บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ด้วยสิ่งของ 5 ประการ”
1 ใบหน้าเป็นทาน : สามารถให้รอยยิ้มความสดใส
2 วาจาเป็นทาน : พูดให้กำลังใจ ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก

3 จิตใจเป็นทาน : สามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ
4 ดวงตาเป็นทาน : ใช้แววตาแห่งความหวังดีความโอบอ้อมอารีย์ให้กับผู้อื่น
5 กายเป็นทาน : สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

อย่าได้ตระหนี่ในการให้ต่อผู้อื่น ประโยชน์จะเพิ่มพูนมหาศาล ร่ำรวย มั่งคั่ง ทุกๆ วันหลังตื่นนอน ให้ยกมืออธิษฐาน รวบรวมจิตให้นิ่ง กล่าวว่า “ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ประกอบคุณงามความดีทุกๆ ท่านเทอญ” บุญกุศล

Facebook Comments