Thursday, 8 December 2022

เทคนิคไหว้ “เจ้าที่” ยังไงให้ถูกวิธี ให้เฮง ให้รวย สำหรับคนทำมาค้าข าย

21 Nov 2020
86

ใครหลายๆคนที่ค้าข าย ส่วนมากจะหาที่พึ่งทางจิตใจของคนทำมาค้าข าย ห ล า ย คนมักจะนำอาหาร ของไหว้ ไปไหว้พระ ไหว้เทพเทวดาในร้าน หรือไหว้สัมพเวสีบริเวณร้าน หลาย ๆ คนอาจยังสงสัยเรื่องไหว้เจ้าที่ ก า ร ไหว้เจ้าที่ควรทำเวลาไหน ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ของไหว้เจ้าที่มีอะไรบ้าง และถ้าไม่มีศาลพระภูมิ มีวิธีไหว้เจ้าที่กลางแจ้งอย่างไร แ ต่ น้ อ ย คนนักที่จะรู้เคล็ดลับว่า ไหว้เจ้าที่ยังไงให้ได้ผล ไหว้ยังไงให้เฮง ยอดข าย ปัง ปัง ปัง วันนี้เรามีวิธีและเคล็ดลับการไหว้เจ้าที่มาฝากกันจ้า

อาจารย์ฟ้า-นัฏฐภพ นพปฎลสวัสดิ์ เจ้าของ เพจเจ้าฟ้า Indy ฮวงจุ้ย มีเทคนิคไหว้ “เจ้าที่” ยังไงให้เฮง มาฝาก

สำหรับของที่ใช้ถวายพระ หรือไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เทพยดา ประกอบด้วย ผลไม้อะไรก็ได้ 5 ชนิดพวงมาลัย หรือ ดอกไม้หอม 1 พวง ธูป 5 ดอก เทียน 1 คู่ น้ำสะอาด 1 แก้ว

ส่วนช่วงเวลาไหว้ที่เหมาะสม คือ 08.39 น. ถึง 10.09 น. ของทุกวัน อีกเรื่องที่สำคัญ เ จ้ า ข อ ง กิจการควรไหว้เจ้าที่เอง

ส ถ า น ที่ สำหรับไหว้ ให้ตั้งไหว้หน้าร้าน ห รื อ บริเวณดาดฟ้าที่ไม่มีอะไรมาบังศีรษะ ไหว้ จ น กว่าธูปจะหม ด ห รื อ ไม่หม ดก็ได้ จากนั้นลาของไหว้ได้

สำหรับเคล็ดลับที่หลายๆ คนไม่เคยรู้ อาจารย์ฟ้า บอกว่า ถ้าถวายพระ หรือเทพยดา ส า ม า ร ถ นำผลไม้บ างส่วนมารับประทานได้ และบ างส่วนให้นำไปให้ทาน

แต่ !!!! ถ้าไหว้ถวายเจ้าที่ หรือสัมภเวสี  ห้ามนำมาทานเองเด็ ดข าด ให้นำไปให้ ท า น ทั้ ง ห ม ด

วิธีการให้ทานทำอย่างไร ?? ง่ายๆ นำไปให้คนที่ลำบ ากกว่าเรา เช่น แม่บ้าน รปภ. คน เ ร่ ร่ อ น ขอท าน ซึ่งการนำของไหว้ไปให้ทาน ย่อมดีกว่านำไปทิ้งให้เน่า บูด เสีย น อ ก จ า ก บุญไม่ได้เกิดขึ้น ยังกลายเป็นขยะ

ข้อดีการนำของไหว้ไปทำทาน อาจารย์ฟ้า บอกว่า เทพเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง สัมภเวสี ท่านก็ได้อานิสงส์ จ า ก ท า น บ ารมีที่ผู้ไหว้ได้กระทำ ต ามความเชื่อแล้ว เ จ้ า ที่ เจ้าทางจะได้รับบุญบ ารมีเพิ่มขึ้นต ามไปด้วย ท่านจะมาช่วยเหลือ และให้พรต ามที่ได้ขอท่านไว้แต่ อ ย่ า ง ไรก็ต าม ผลสำเร็จย่อมมาจากการการะทำ แ ล ะ ค ว า ม ดี ของผู้ไหว้ด้วยส่วนหนึ่ง

ส่วนน้ำก็เอาไปกรวด ถ ว า ย บุญกุศลที่เกิดขึ้นแก่เทพยดา เจ้าที่เจ้าทาง สั ม ภ เ ว สี เ มื่ อ ท่านได้รับบุญก็จะมาช่วยทำให้กิจการของคุณ ปัง ปัง ปัง เฮง เฮง เฮง

ห า ก อ ย า ก ทราบว่าจะต้องกล่าวอธิษฐานอย่างไรให้ถูกต้อง สามารถไปติดต ามพูดคุยกับหมอฟ้า นัฏฐภพ กันได้ที่เพจ เจ้าฟ้า Indy ฮวงจุ้ย หรือจะติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ (096) 142-3965 คุณแม๊ก

เทคนิคไหว้ “เจ้าที่” ยังไงให้ถูกวิธี ให้เฮง ให้รวย  โปรดใช้วิจารณญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอบคุณข้อมูล เส้นทางเศรษฐีออนไลน์

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments