Sunday, 28 May 2023

หม่ำ จ๊กมก รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่น

เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับ“เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา” หรือ “หม่ำ จ๊กมก”

ผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดของเรา ที่ล่าสุดได้ถูกรับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ให้เป็นบุคคลดีเด่น

เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “พระธาตุนาดูนทองคำ” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยรางวัลดังกล่าว มอบให้ตามนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น

บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

และบุคคลผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

โดยสาขาที่พี่หม่ำได้รับ คือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งนี้ในไอจีของ มด ภรรยาของ “หม่ำ จ๊กมก”

เมื่อโพสต์ภาพดังกล่าวก็มีแฟนๆ มาแสดงความยินดีมากมาย

แอดมินเพจสายบุญ ฝากข้อคิดไว้เตือนใจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments