Sunday, 28 May 2023

ผู้พันเบิร์ด ฝากถึงโตโน่ หลังว่ายน้ำข้ามโขง

ล่าสุด “พ.อ.วันชนะ เกิดดี” ทหารจิตอาสา 904 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสว่ายน้ำข้ามโขงของ “โตโน่ ”

เมื่อเห็นโครงการ “หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ที่น้องโตโน่ ดารานักแสดงที่เคยได้ร่วมงานกันกับผม ในวงการบันเทิง ทำให้ผมนึกถึง พระมหาชนก

ที่ในหลวง ร.9 พระราชนิพนธ์ ไว้ ด้วยทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดก

ตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังทรงแปลเป็นภาษาสันสกฤตประกอบอีกภาษา

พระมหาชนก บอกเล่า ถึงความเพียร พยายาม เหมือนดังที่ โตโน่ ได้แสดงให้เห็น แต่ในครั้งนี้ ที่สำคัญกว่าความเพียร

ที่แสดงออกทางกายนั้นก็คือ ความเพียรทางใจ ที่โตโน่ ต้องเจอกับเรื่องราวมากมายที่บั่นทอนจิตใจ

แต่ก็เห็นได้ชัดว่า น้องผ่านมันมาได้แล้ว บทพิสูจน์นี้สอนเราทุกคนได้ดีในความเพียรทางใจที่ทุกวันนี้ทุกคนต้องเจอกับบทพิสู จน์นี้ด้วย

เพราะสังคมที่เป็นแบบปัจจุบัน ที่เมื่อเห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจก็จะวิพ า กษ์วิจ ารณ์กันจนเสี ยห ายทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลย

การทำ กุศลกรรม ของน้องในวันนี้ ก็มีคนวิจารณ์ในทางลบมากอยู่ จะว่าไปเขาเหล่านั้นวิจารณ์ด้วยความอิจฉาริษยา นั้นก็อาจจะไม่ถูกนัก

เพราะ การอิจฉาริษยา นั้นคือเห็นคนอื่นทำได้ดีกว่าที่ตนทำ แต่เขาเหล่านั้นไม่เคยทำกุศลกรรมเลยจึงว่าเขาอิจฉาก็ไม่ได้ อาจจะเข้าข่ายมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำซะมากกว่า

การพิสู จน์ของน้องครั้งนี้ยังจะเป็นแบบอย่างในการทำความดี แบบอย่างในการเอาชนะคำนินทาด้วยความเพียรดั่งพระมหาชนก

จึงขออัญเชิญพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องการทำความดี ความว่า

การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า

แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึ กตัว

ขอเป็นกำลังใจให้โตโน่และทีมงาน ทุกคน รวมทั้ง คนอื่นๆให้มีความมุ่งมั่นในการทำความดีอย่างไม่ย่อท้อต่ออุ ป สร รคนานัปการ ดั่งพระมหาชนก โตโน่ นายแน่มากจริงๆ

แอดมินเพจสายบุญ ฝากข้อคิดไว้เตือนใจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments