Tuesday, 21 March 2023

หมอริท ฝากให้คิด

หลังจากที่ “โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” สามารถทำภารกิจว่ายข้ามโขง รวมระยะทางราว 15 กิโลเมตร เพื่อรับบริจ าคสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนม

และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน โดยสามารถระดมทุนไปได้ 62 ล้านบ าท (ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น. วันที่ 23 ต.ค.65)

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเสียงยินดีก็ยังมีเสียงวิพ ากษ์วิจ ารณ์จากสังคมในแง่ของการแก้ปัญห าที่ปลายเหตุ ซึ่งเรื่องนี้มีน้องรักของโตโน่อย่าง “หมอริท” เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช

รุ่นน้องร่วมเวทีเดอะสตาร์ ซึ่งตอนนี้เป็นคุณหมอ ได้ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ MhorRitz โดยระบุว่า

ยินดีด้วยกับการว่ายน้ำข้ามโขงของพี่ “โตโน่ ภาคิน” ในวันนี้นะครับ ที่ปลอดภัย และได้รับเงินบริจ าคจำนวนมาก อย่างแรกต้องขอขอบคุณในน้ำใจและความเสียสละของพี่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ คนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นแบบพี่ ไม่ได้หาได้ง่ายเลย นับถือใจจริงๆ

ในบทสัมภาษณ์มีหลายครั้งที่พี่พูดว่า ที่พี่มาว่ายน้ำครั้งนี้ เพราะหมอและพยาบาลเค้าเหนื่อยกว่า เสี่ ยงกว่า เลยอยากขออนุญาตฝากมุมมองไว้ซักนิดครับ เผื่อพี่อาจจะลืมมองเหตุผลพวกนี้นะครับ (ไหนๆคนก็สนใจโครงการพี่เยอะแล้ว)

1ต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามโขงเป็น 10 รอบ ได้เงินบริจ าคมากว่า 1000 ล้าน หมอ พยาบาล เค้าก็เหนื่อยเท่าเดิมครับ ขอยกตัวอย่างในฝั่งของหมอนะครับ ระบบสุขภาพของประเทศไทยคือ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แปลว่า คนไทยจะป่ ว ยยังไง ก็มีการรักษารองรับ (ซึ่งจริงๆดีกับคนไทยในบางมุมนะ เช่น คนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษา แต่ข้อเสียก็คือ คนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพ เกิดปัญห า เช่น ติ ดเ ห ล้ า ติ ดบุห รี่ และเกิดปัญห าสุขภาพตามมา ทำให้คนต้องมาโรงพยาบาลกันเยอะ)

ซึ่งทำให้หมอต้องทำง านหนั ก แต่ยังได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม ซึ่งทุ กวันนี้หมอไทยยังต้องทำง านเกินเวลาตามระเบียบกำหนด ทำให้เกิดภาวะสมองไหล หมอๆ ก็ออกนอกระบบโรงพยาบาลรัฐกันหมด

หมอก็น้อยลง ง านก็ยังหนัก ผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอ ก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ถึงบอกว่าเงินบริจ าคเยอะแค่ไหน ก็ไม่ได้ช่วยให้หมอหายเหนื่อยครับ

2พี่บอกว่าหมอพยาบาลเสี่ ย ง คำถามคือ แล้วใครปล่อยให้หมอพยาบาลทำง านภายใต้ความเสี่ ย ง? ถ้ารู้ว่าเค้าทำง านแบบเสี่ ย งอยู่ ทำไมผู้มีอำนาจโดยตรงถึงมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นโดยเร่งด่วนได้ หรืองบประมาณไม่เพียงพอ แล้วถ้างบไม่พอจริงๆ

ทำไมไม่รายง านขึ้นไป ทำไมต้องรอเงินบริจ าค? ส่วนตัวมองว่า การบริจ าคไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับ แต่ที่มา หลักการ จุดประสงค์ของโครงการและการนำเงินไปใช้ต้องชัดเจน รวมถึงควรสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วยครับ ถ้าพี่สื่อสารจุดนี้ได้ด้วย คิดว่าคนไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงนะครับ และทำให้โครงการของพี่ดูมีเหตุสมควรมากขึ้น

แอดมินเพจสายบุญ ฝากข้อคิดไว้เตือนใจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอขอบคุณข้อมูล amarintv.com เรียบเรียงโดย เพจมีบุญ

Facebook Comments