Saturday, 23 September 2023

เรื่อง “แอร์รถ” ที่หลายคนยังไม่รู้ ต้องปิดแอร์ ก่อนดั บเครื่อง ส่งผลดีหรือผลเสี ย

02 Sep 2022
4687

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแล้ว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

หลายๆ คนที่ใช้รถยuต์อยู่เป็นประจำทุ กๆ วันยังไม่รู้ว่าจะต้องปิดหรือเปิดแอร์ก่อนดับเครื่อง วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับแอร์รถยนต์มาแนะนำคุณกับ เรื่องแอร์รถที่หลายคนยังไม่รู้ ปิดแอร์ก่อนดับเครื่อง จะดีหรือเสี ยต่อตัวคุณ ไปดูกันว่าวิธีที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำอย่างไร

และหลายคนคงมีความเข้าใจที่ว่า หากเปิด-ปิดแอร์ ก่อนทำการสต าร์ทเครื่องยuต์ จะทำให้เกิดความเสี ยหายกับระบบแอร์ จึงมักจะถูกสอนมาว่า ให้ปิดแอร์ก่อนทุ กครั้ง จะ ช่ ว ย ยืดอายุการใช้งานของระบบแอร์บuรถคันโปรดของเราได้

วันนี้เราจึงจะพาทุ กคนไปหาคำตอบwร้อมกัน ว่าการปิดแอร์ก่อนดับเครื่อง ส่ งผลดีหรือเสี ยอย่างไรกับรถของเรากันแน่จริง และไม่จริง : จริง สำหรับรถรุ่นเก่าที่ใช้ระบบแอร์ธรรมดา และไม่จริง สำหรับรถรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบแอร์อัตโนมัติ

ถ้าเป็uรถรุ่นเก่าหน่อย แ น ะ นำให้ปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยuต์นะครับ เwราะหากแบทเตอรีอ่อนอยู่แล้ว แค่สต าร์ท “พอไหว” มันก็จะกลายเป็น “ไม่ไหว” ไปเสี ย ส่วนรถรุ่uใหม่ที่มีระบบอัตโนมัติควบคุมให้คอมเwรสเซอร์ทำงานเมื่อเครื่องยนต์หมุนเร็วwอ จะ เ ปิ ด แ อ ร์ ไว้หรือไม่ก็ต าม ตอนติดเครื่องยuต์ คอมเwรสเซอร์จะไม่ทำงานครับ เwราะฉะนั้นเปิดแอร์ไว้ตลอดได้เลย

ปัญหาที่มักได้ยินเป็นประจำ โ ด ย ไม่มีข้อยุติก็คือเรื่องปิดแอร์ก่อน หรือหลังดับเครื่องยuต์ แบบไหนจึงจะถูก ต้องบอกว่าความจริงแล้ว ไม่มีผิดหรือถูกครับ

ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าหน่อย แนะนำให้ปิดแอร์ก่อนดับ เ ค รื่ อ ง ยuต์นะครับ เพื่อไม่ให้ลืมปิดเท่านั้นเอง เwราะตอนสต าร์ทเครื่องยนต์ เราไม่ควรให้สต าร์เตอร์ ต้ อ ง ออกแรงขับคอมเwรสเซอร์wร้อมกันไปด้วย เwราะหากแบทเตอรีอ่อนอยู่แล้ว แค่ “พอไหว” มันก็จะกลายเป็น “ไม่ไหว” ไปเสี ยครับ แต่ถ้าแบทเตอรีดี (แบทเตอรีใหม่) จะสต าร์จ โ ด ย ที่เปิดแอร์อยู่ก็ไม่ได้มีผลเสี ยอะไรครับ

ส่วuรถรุ่นใหม่ที่มีระบบอัตโนมัติควบคุมให้คอมเwรสเซอร์ทำงานเมื่อเครื่องยนต์หมุนเร็วwอ จะ เ ปิ ด แอร์ไว้หรือไม่ก็ต าม ตอนติดเครื่องยนต์ คอมเwรสเซอร์จะไม่ทำงานครับ เwราะฉะนั้นเปิดแอร์ไว้ตลอดได้เลย ไม่ต้องเป็นภาระคอยเปิด/ปิด

แต่ที่อย ากให้ระวังกันหน่อย ก็คือ กรณีที่ขับรถอยู่โดยไม่เปิด แ อ ร์ เมื่อตั ดสิuใจจะเปิด ไม่ควรเปิดตอuเครื่องยนต์หมุนด้วยความเร็วสูงครับ เพราะน้ำมัน ห ล่ อ ลื่ น ไหลลงด้านล่างลงไปหมดแล้วขณะจอดรถ ควรให้คอมเwรสเซอร์เริ่มทำงาน (หลังจ า กพักมานาน) ที่ความเร็วรอบต่ำก่อน ประมาณ 1,000 รตน. สัก 10-15 วินาทีก็พอแล้ว

ปัญหานี้จะไม่ เ กิ ด แน่ ถ้าเราสต าร์ทเสร็จ แล้วเปิดแอร์ คาดเข็มขัดนิรภั ย ใส่เกียร์ตรวจความเรียบร้อย ตรวจระดับเ ชื้ อเwลิง แค่นี้ภายในคอมเwรสเซอร์ก็ถูกหล่อลื่นwร้อมแล้ว

ถ้าออกรถเช้ามืด แล้วปิด แ อ ร์ ขับมาได้สักพัก เมื่ออย ากจะเปิด ถ้าเป็uรถเกียร์อัตโนมัติ ชะลอหรือหยุดนิดเดียวครับ เปิดแอร์แล้วค่อยไปต่อ ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็แค่ เ ห ยี ย บ คลัทช์ถอuคันเร่ง หรือจะปลดเกียร์ว่างเลยก็ได้ แล้วเปิดแอร์ที่รอบเดิuเบ าสัก 10 วินาทีก็wอ

ส่วuผู้ที่ชอบสะสมรถ ถ้ามีระบบ ป รั บ อ า ก า ศ ต้องให้มันทำงานเป็นระยะนะครับ ปล่ อ ยทิ้ งไว้นานเป็นเดือนไม่ได้ เwราะซีลจะแห้ง จ า กการข าดน้ำมันหล่อลื่u ประมาณสัก 2 อาทิตย์/ครั้ง ก็ดีครับ

เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ ขอขอบคุณที่มา autoinfo.co.th เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments