Saturday, 23 September 2023

เขียนไว้ดีมาก จงทำชีวิตเป็นดั่งนกอินทรีย์ อย่าเสียเวลากับอีกาดำ

30 Aug 2022
6044

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแล้ว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

(เขียนไว้ดีมาก) จงทำชีวิตเป็นดั่งนกอินทรีย์… อย่าเสียเวลา กับ “อีกาดำ”
นกชนิดเดียวที่สา ม า ร ถอยู่เหนืออินทรีย์ได้ “คืออีกา” มันจะขึ้นขี่หลังพญาอินท รี ย์และคอยจิก คอยสร้างความรำ ค า ญอยู่ตลอดเวลา..
แต่พ ญ าอินทรีย์จะไม่ตอบโต้ โจ มตี และเสียเวลาไปตอ แ ย กับมัน เพียงแค่กางปีกให้กว้าง และบินสูงขึ้นๆ ยิ่งสูงเท่าไหร่ อีกาก็ยิ่งหายใจลำบากเท่านั้น!! แล้วมันก็จะเริ่มถอนตัว ร่วงหล่นลงมา เพราะ… ข าด อ็ อ กซิเจนในอากาศและหมดเรี่ ย วแ ร งจะบิน.

“เก็บแรงของคุณไว้บินให้สูง”
“อ ย่ าให้ราคากับคนที่ชิ งชั งเรา”
“เดี๋ยวเขาก็กต่ำ เพราะทำตนเอง”

เมื่อนั้นทกอย่ า งจะราบรื่นโดยไม่ต้องออกแ ร ง ใครจะตั ดสินคุณยังไง… ช่างเขา!! แคร์คนที่แคร์เราก็พอ ใครไม่มีส่วนกับชีวิตเรา ก็อย่ า ไปให้ความสำคัญ
ไม่มีใครรู้จัก เราดีเท่าตัวเราเอง ทำใจ ไม่มีใครไม่โดนตั ดสิน จะมีทั้งคนที่ชอบ และไม่ชอบเรา ไม่มีทางจะทำให้ ทุกคนชอบเราได้ มันเห นื่ อ ยเกินไปถ้าต้องทำทุกอย่ าง ให้ทุกคนเข้าใจ และพอใจ อยู่กับคนที่รัก และแคร์เรา ปล่อยวาง…ไม่ต้องสนใจคนอื่น
แทนที่จะเครียด เพราะคนที่เก ลี ยดเรา ใช้เวลาที่มีค่า กับคนที่รักเราดีกว่าเยอะ..!!ไม่มีใครทำได้ “ถูกใจทุ กคนหรอก” มีคนรัก..!! ก็ต้องมีคนเกลี ยด มันอยู่ที่เรา..เก็บคำด่ านั้น มาคิด?ให้ตัวเองไม่สบายใจ หรือจะเก็บค

นั้น ไว้เพื่อ.. “พัฒนาตัวเองต่อ”
ต้องเลือกที่อยู่ให้เป็น ต้องเข้มแข็งจากการถูกเก ลี ยด วันไหนที่เรารู้คุณค่า ของตัวเองมากพอ วันนั้นก็จะไม่มีใครแ ย่ ง “ความสุข” ไปจากเราได้

ข้อมูล tour-takja.com เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments