Saturday, 23 September 2023

ข้อผิดพล า ด 6 ข้อ ที่ทำให้หลายคน ต้องมีชีวิตที่ลำบ ากหลังเกษียณ

21 Aug 2022
5111

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแล้ว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

1ไม่เก็บเงินให้มากขึ้นตามอายุ

เงินที่คุณสะสมไว้สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่คุณทำงานใหม่ ยิ่งคุณทำงานมานาน มีเงินเดือนสูงขึ้นก็ควรเก็บให้มากขึ้นตามอายุของคุณ เพราะหากมัวชะล่าใจ อาจทำให้เก็บเงินได้ไม่พอใช้ แทนที่จะได้พัก กลับต้องลำบ ากกว่าเดิม

2ซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเงินก้อนโต และการซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่อนได้ จึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ สูงกว่าค่าเฉลี่ย ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่าการย้ายที่อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่าปล่อยให้ค่าบ้านกระทบการเงินของคุณ เงินที่เสียไปกับค่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น จะทำให้เงินเก็บหลังเกษียณของคุณลดน้อยลง และหากเงินหลังเกษียณของคุณไม่พอใช้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณจมกองห นี้นั่นเอง

3ล้อเล่นกับแผนเก็บเงินหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้นเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุได้ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน คุณจะมาล้อเล่นกับเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้นะ อย่าใช้เงินที่กันไว้เพื่อตอนเกษียณอายุเด็ดขาด เพราะคุณต้องมีเงินสดไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

4ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับลูก ๆ ของคุณ

อย่าทุ่มทุนกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุ ก ๆ ด้านให้ถี่ถ้วน ทั้งค่าเล่าเรียนของลูก ค่าคอร์สเรียนพิเศษค่าคอร์สกิจกรร มต่าง ๆ ค่าเข้าค่าย วิชาการช่วงปิดเทอม และค่าใช้จ่ายช่วงเรียนมหาวิทยาลัย คุณต้องลดค่า ใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุดหรืออาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออก ไม่เช่นนั้นคุณ อาจต้องทำงานหนักมากขึ้น จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณ

5ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกันที่เหมาะสมกับคุณแล้ว คุณต้องการประกันที่ครอบคลุมให้เหมาะสมกับอายุ รวมทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัว ไม่ต้องมีปัญหาการเงิน หากวันหนึ่งคุณมีปัญหาสุขภาพต้องใช้ค่ารักษามาก หรือเสี ยชี วิต เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนเดียว ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

6ไม่รีบจัดการห นี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้ว ถ้าคุณมีห นี้บัตรเครดิต ต้องพยายามจ่ายให้หมดโดยเร็วหรือหากมีห นี้บัตรเครดิตมากเกินไป คุณต้องจัดการให้ได้ ต้องจริงจัง แม้ว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างในบ้าน ก็ต้องทำหรืออาจต้องปันเงินเก็บของคุณ มาทยอยจ่ายห นี้บัตรเครดิต แล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิน มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระห นี้ให้หมดไปได้

ขอบคุณที่มา 108resourcesเรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments