Sunday, 28 May 2023

อย่ าปรับทุ กข์พร่ำเพื่อ บางคนต่อหน้ารับฟังลับหลังไปพูดต่อ

21 Aug 2022
190

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแล้ว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

คำโบราณที่เขาว่าไว้ อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจคน

คงเป็นจริงๆอย่ างเขาว่า และ ยังคงเป็นคำโบราณที่ใช้ได้ในทุ กยุคทุ กสมัย

อย่ าปรับทุ กข์พร่ำเพื่อ เพราะบางคนต่อหน้าทำเป็น “ รั บ ฟั ง ” ลับหลังก็นำไป “ นิ น ท า ”

การเที่ยวบอกความทุ กข์ให้ทุ กๆคนได้รับรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับการประจานตัวเอง

อย่ าป่าวประกาศ “ ค ว า ม ทุ ก ข์ ” ของเรา ให้ทุ กคนฟังอย่ างพร่ำเพื่อ

ยิ่งรู้มากยิ่งช้ำใจ น้ำนิ่งๆในคลองอาจไหลลึกด้านล่าง

น้ำใส่ๆ ใช่ว่าจะสะอาด อาจขุ่นอยู่ด้านใต้ที่แสงส่องไม่ถึง

ธรรมชาติของ “ตา” มองไม่เห็นถึง “ใจ” ดังนั้น..

ธรรมชาติของ “ใจ” คน… ก็ไม่ควรตัดสินใคร “เพียงสายตา”

บางคน… รู้เพียงหน้าไม่รู้ใจ รู้นิสัยแต่ไม่เคยเห็นถึง ” สั น ด า น “

อย่ าปรับทุ กข์… “พร่ำเพรื่อ” อย่ ารีบเชื่อใจใคร !!

อย่ าเที่ยวไปเล่า… “ความลับ” ของเราให้กับทุ กคนรู้

คุณทำดีกับคนอื่น.. แต่ใช่ว่าคนอื่นจะดีกับคุณ

คุณไม่เคย.. ” นิ น ท า ใ ห้ ร้ า ย ใ ค ร “

แต่… ใช่ว่าจะไม่มีใคร ” นิ น ท า ใ ห้ ร้ า ย คุ ณ “

ในสังคมที่หวังแต่ผลประโยชน์ อย่ าไว้ใจ หรือ ให้ใจใครมากนัก

เรื่องส่วนตัว… อย่ าป่าวประกาศให้ใครรู้มากถ้าไม่จำเป็น

” มิ ต ร แ ท้ “ หรือ ” ศั ต รู “ จะเผยให้เห็นชัดเจนที่สุดตอนที่คุณ ” ล้ ม “

ประส บการณ์ จะสอนให้คุณรู้จักเลือกคบคน วางตัว และ รักษาระยะห่าง

บางคนดูใจดี… แต่ไม่เคย “เสียสละ” บางคนดูแล้งน้ำใจ… แต่มีอะไร “พึ่งได้เสมอ”

บางคนดูเหมือนเหมือนจะช่วยคุณเต็มที่ พยายามหยิบยื่นทุ กสิ่งที่มี เพื่อช่วยคุณ

บางคนดูเป็นผู้ใหญ่ แต่อารมณ์เสียง่าย บางคนดูยังไม่โตแต่คุมกิริยาได้ดี

บางคนดูเก่ง แต่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรใหม่ บางคนดูไม่เก่ง แต่ลงมือแล้วสำเร็จทุ กเรื่อง

บางคนดูน่าไว้ใจ แต่ไม่มีใจ บางคนดูไม่น่าไว้ใจ แต่ช่วยเหลือเต็มที่

บางคนดูน่ารัก แต่ได้ตลอดไม่เคยเสีย บางคนดูไม่น่ารัก แต่ให้ตลอดไม่เคยได้

บางคนดูเป็นมิตร แต่ความคิดอิจฉาตลอด บางคนดูเป็นภัย แต่ได้ใจทุ กที

บางคนดูเหมือนคนจริง แต่พอเอาเข้าจริงไมใช่อย่ างที่เห็น

บางคนดูไม่เอาไหน แต่จริงจังเมื่อไรดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันที

จงจำไว้ว่าทุ กสิ่งไม่ใช่อย่ างที่ตาเห็น จงให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

ขอบคุณที่มา bitcoretech  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments