Sunday, 28 May 2023

น้ำท่วมน้ำแล้งแก้ไขได้ด้วยการฝั งกระบอกไม้ไผ่ไว้ใต้ดิน

19 Aug 2022
114

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ช่วงนี้อากาศแปรปรวนเกิดฝนตกหน้าแล้งไม่ถูกต้องต ามฤดูกาลมักหลายแห่งมักเจอน้ำท่วมฉับพลันหรือหน้าแล้งจ นไม่มีน้ำในการรดน้ำ วันนี้จึงขอเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยแก้ปัญหาได้ง่ายๆ ซึ่งเรียกว่า ธนาคารน้ำใต้ดิน นั่นเองค่ะ

ธนาคารน้ำใต้ดิน จะช่วยระบ ายน้ำออกในหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเยอะเกินไปและนำไปเก็บสำรองไว้และในช่วงหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำออกมาใช้ได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.กระบอกไม้ไผ่ ขวดน้ำ ย างรถยนต์ สามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.ท่อพีวีซี

3.ก้อนหิน

4.ต าข่ายไนล่อน

วิธีการทำ

1.เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเลือกสถานที่ขุดห ลุ มโดยให้เลือกบริเวณลุ่มต่ำน้ำไหลผ่านเป็นบริเวณทางน้ำที่จะไหลลงห ลุ มได้สะดวก

2.จ า กนั้นให้ขุดห ลุ มโดยให้ขอบบ่อลาดเอียง 45 องศา ให้บ่อมีลักษณะเป็นตัวV

3.นำกระบอกไม้ไผ่หรือวัสดุเหลืองใช้ที่กล่าวข้างต้นมาใส่ลงในห ลุ ม

4.นำท่อพีวีซีมาเจาะรูรอบๆท่อแล้วปักลงไปที่กลางบ่อ ซึ่งเป็นท่อที่จะระบ ายน้ำลงสู่ใต้ดิน

5.จ า กนั้นให้นำต าข่ายไนล่อนมาปิดคลุมทับด้านบนแล้วนำหินมาโรยคลุมด้านบนปิดเพื่อกันไม่ให้เศษดินเศษทรายลงไปถมบ่อ

เมื่อเวลาฝนตกหนักหรือมีน้ำไหลปริมาณมาก น้ำจะไหลสู่ห ลุ มที่ขุดไว้อย่ารวดเร็วและไม่ท่วมไร่นาสวน โดยในช่วงหน้าแล้งข าดน้ำก็สามารถนำน้ำจ า กห ลุ มขึ้นมาใช้สำรองได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments