Sunday, 26 March 2023

ทำปุ๋ย คอกหมักไว้ใช้เอง เพื่อใช้ในการเกษตร

15 Aug 2022
70

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

การทำปุ๋ยคอกหมัก

ปุ๋ยคอกสดๆ ที่นำไปใช้โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการย่ อ ยสลาย มีธาตุอาหารมากก็จริง แต่พืชจะยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจ า กจุ ลิ น ท รีย์ในดินจะดึงไนโตรเจ นจ า กพืชมาช่วยในการย่ อ ยสลายปุ๋ยคอก จึงทำให้พืชข าดไนโตรเจ นในช่วงนั้น จ นเป็นสาเหตุให้ใบเหลืองซี ดครับ เพราะเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นต้องทำปุ๋ยคอกหมัก เพื่อให้ผ่านกระบวนการย่อยสลาย และพืชก็จะสามารถนำสารอาหารในปุ๋ยคอกหมักไปใช้ได้เลย

ส่วนประกอบของ การทำปุ๋ยคอกหมัก

1.ปุ๋ยคอก 1 ส่วน (1 กระสอบ)

2.แกลบ 1 ส่วน (1 กระสอบ)

3.รำ 1 ส่วน (1 กระสอบ)

4.น้ำ EM ขย าย 1 ลิตร วิธีทำน้ำ EM ขย าย

5.กากน้ำต าล1 ลิตร

6.น้ำสะอาด 25 ลิตรหรือมากกว่า

1.ขั้นแรก นำปุ๋ยคอกที่ได้มาต ากแดดให้แห้ง

2.เกลี่ยให้โดนแดดทิ้งไว้ 1-2 แดด ถ้าปุ๋ยคอกที่ได้มาแห้งแล้วก็ไม่ต้องต ากนะครับ

3.เมื่อปุ๋ยคอกแห้งแล้ว ก็เตรียมส่วนผสมให้พร้อม ปุ๋ยคอก รำ ข้าวเปลือก อัตราส่วน 1:1:1 เทส่วนผสมทั้งหมดลงพื้น

4.ใช้จอบเกลี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากัน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาพอสมควรครับ

5.เติมน้ำ EM ขย าย และกากน้ำต าลที่เตรียมไว้ ผสมน้ำให้เข้ากัน

7.นำไปรดที่กองปุ๋ยคอกที่เตรียมไว้ ถ้าไม่มีบัวรดน้ำใช้ขันตักไปก็ได้ครับ

8.จ า กนั้นใช้จอบคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้เวลาพอสมควรครับ ลองใช้มือบีบดู ไม่แห้งหรือไม่เปียกเกินไป

อย่างที่บอกตอนต้น ถ้ายังแห้งอยู่ เพิ่มน้ำอีกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้อง 25 ลิตรเป๊ะ แล้วใช้จอบเกลี่ยไปด้วยเรื่อยๆ

9.เสร็จแล้วตักใส่ไว้ในกระสอบ ตั้งไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ในวันแรกผมปิดปากถุง ปรากฎว่าปุ๋ยคอกร้อนมาก เราจึงจำเป็นต้องเปิดปากกระสอบให้ความร้อนของตัวปุ๋ยระบ ายออกครับ

ผ่านไป 2 วัน เริ่มหายร้อนแล้ว ตัวปุ๋ยเองเริ่มมีการย่ อ ยสลาย สังเกตจ า กมีฝ้าข าวๆ อยู่ทั่วไปครับ

ผ่านไป 3 วัน บ างส่วนเริ่มย่อยสลายแล้ว

ผ่านไป 5 วัน ลองใช้มือขยำดูรู้สึกว่าจะเป็นขุย ๆ แล้วครับ

ผ่านไป 7 วัน จับขึ้นมาขย้ำดู สังเกตดูว่าฝุ่นคลุ้งเลยครับ

หลังจ า กนั้นผ่านไปประมาณ 1 อาทิตย์ก็สามารถนำไปใช้กับผลผลิตของเราได้แล้วครับ

ตอนนี้ผมนำกระสอบมาเทนะครับ ที่เป็นก้อนก็ใช้มือขย้ำให้แตก รู้สึกว่าจะแตกง่ายๆ เลยครับ

แหล่งที่มา https://www.organicfarmthailand.com

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments