Monday, 29 May 2023

วิธีเผาถ่านใช้เองแบบง่ายๆ ใช้สังกะสีเก่าเพียง 2 แผ่น เท่านั้น

14 Aug 2022
102

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ถ่าน ถือว่าเป็นเ ชื้ อ เพลิงอีกชนิดหนึ่งที่ให้ควมร้อน มีใช้กันเป็นบ างครัวเรือนในการประกอบอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่สมัยนี้หันไปใช้เต าแก๊สกันหมดแล้ว ก็จะมีบ างกลุ่มคน พวกพ่อค้า แม่ค้า ที่ค้าข าย ปิ้งย่าง ที่ยังคงใช้ถ่านกันอยู่

แต่วันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของการใช้ทรัพย ากรธรรมชาติให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ สูงสุดโดยไม่ต้องทิ้งเลย

ต้นกระถินถือว่าเป็นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั่วไป บ างพื้นที่ต้องกำจัดด้วยการเ w า การตัดเพื่อลดปริมาณให้ น้ อ ย ล ง ที่สำคัญเป็นพืชที่โตเร็วมาก

คือเศษกิ่งและต้นของกระถินที่เรา ส า ม า ร ถ นำมาใช้ประโยชน์ในการทำเ ชื้ อเพลิงคือ ถ่านได้เป็นอย่ างดี วันนี้ใช้เพียงพื้นที่เล็กๆ และสังกะสีแค่ 2 แผ่น ก็สามารถที่จะมีถ่านไว้ใช้กันแล้ว

ขั้นตอนการทำก็ไม่ย ากคือ คือต้องขุดหลุมต ามขนาดที่เราต้องการจะนำกิ่งไม้ กิ่งต้นกระถินลงไปได้ ความกว้าง ความลึก ก็ต ามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะ ต ามจำนวนไม้ ที่เราจะเผา

ขั้นตอนต่อมาก็ก่อไฟในหลุมให้ติดก่อน หลังจ า กที่ไฟติดแล้ว ก็นกิ่งไม้ของเราที่เตรียมไว้ค่อยๆ ทยอยลงไปเลยค่ะ

เมื่อได้ปริมาณเพียงพอกับ ข น า ด ของหลุมแล้ว ก็นำสังกะสีเก่าวางทับบนปากหลุม ให้แน่ใจว่า ส า ม า ร ถ คลุมหลุมให้ทั่วถึงก็พอค่ะ จ า กนั้นใช้ดินกลบให้ทั่วสังกะสีเลย เน้น บ ริ เ ว ณ ขอบของสังกะสี เพื่อให้กิ่งไม้เป็นถ่านได้ดี

แล้วก็ทิ้งไว้เลยค่ะ หลังจ า ก 1 คืน ก็ให้เกลี่ยดินและเอาสังกะสีออก ภายในเต าก็จะยุบตัวลง เนื่องจ า กไม้ภายในเต า ส่ ว น ใ ห ญ่ เป็นถ่านมวลของไม้จะลดลงง

จ า กนั้นก็สามารถเก็บใส่กระสอบไว้ใช้งานได้แล้วจ้า แค่นี้เองค่ะ ดูไม่ยุ่งย่างเลยใช่ไหมคะ ยังไงก็ลองไปทำกันดูนะตะ

แหล่งที่มา ช่องยุทูปFARMHOUSE channel

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments